;
21.12.2012 13.30
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat, Sähköjärjestelmä

Fenno-Skan -testit rajoittavat Suomen ja Ruotsin välistä siirtokapasiteettia tammikuussa

Fingrid ja Svenska Kraftnät rajoittavat Suomen ja Ruotsin välisten siirtoyhteyksien kapasiteettia Fenno-Skan 1 -yhteyden uuden automaatiojärjestelmän käyttöönottotestauksen aikana 11.–24.1.2013. ​Testejä tehdään iltaisin ja öisin, jolloin Ruotsin ja Suomen välinen kokonaissiirtokapasiteetti sekä pohjoisen että etelän yhteyksillä rajoitetaan alimmillaan 200 megawattiin. Kokonaiskapasiteetiltaan 1350 MW Fenno-Skan 1 ja 2 -yhteydet muodostavat Suomen ja Ruotsin välisestä siirtokapasiteetista noin puolet.

Mikäli testijaksolle osuu kova pakkanen ja sähkön riittävyys Suomessa vaarantuu, testit keskeytetään ja markkinoille annetaan normaali kapasiteetti.

Tarkemmat testien aikaiset siirtokapasiteetit eri päiville löytyvät Nord Pool Spot -sähköpörssin markkinatiedotteista.


Lisätietoja:
Timo Kaukonen, puh. 030 395 4228 tai Minna Laasonen, puh 030 395 5132.