;
22.9.2011 14.00
Ajankohtaista

Uusi tehoreservijärjestely käynnistyy lokakuusta

Uusi laki sähkön tuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmistavasta tehoreservistä tuli voimaan 1.3.2011. Lain soveltaminen alkaa lokakuun alusta. Tätä varten Fingrid on tänään allekirjoittanut käyttösopimukset voimalaitosten omistajien kanssa.
Energiamarkkinavirasto on järjestänyt tarjouskilpailun ja vahvistanut tehoreservivoimalaitosten valinnat ajalle 1.10.2011 - 30.6.2013. Järjestelyyn kuuluvat seuraavat voimalaitokset: Fortum Power and Heat Oy:n voimalaitos Inkoo 3, PVO-Huippuvoima Oy:n voimalaitos Vaskiluoto 3 ja PVO-Lämpövoima Oy:n voimalaitos Kristiina 1. Voimalaitokset ovat yhteisteholtaan 600 megawattia.
 
Fingrid on tänään allekirjoittanut laitosten käyttösopimukset voimalaitosten omistajien kanssa. Tehoreservilain mukaisesti voimalaitokset ovat enintään 12 tunnin käynnistysvalmiudessa talvikaudella (1.12. -28.2) sekä enintään yhden kuukauden käynnistysvalmiudessa muuna aikana.
 
Tehoreservijärjestelyn kustannukset ovat tällä jaksolla noin 18 - 19 miljoonaa euroa vuodessa.
 
Fingrid on eriyttänyt tehoreservien hallinnoinnin täysin omistamaansa tytäryhtiöön Finextra Oy:öön. Tehoreservi rahoitetaan kantaverkkoasiakkailta sähkön kulutukseen perustuvalla maksulla jälkikäteen kolmen kuukauden jaksoissa.
 
Lisätietoja:
Pertti Kuronen, puh. 030 395 5127
Kaija Niskala, puh. 030 395 5147