;
18.1.2011 00.00
Ajankohtaista

Tampereen teknillisen yliopiston tuore tutkimus: pientaajuisilla sähkökentillä on vähäisiä vaikutuksia sydämentahdistimiin

Tampereen teknillisessä yliopistossa (TTY) on valmistunut hanke, jossa tutkittiin sähkönsiirron ja -jakelun aiheuttamien sähkö- ja magneettikenttien vaikutuksia sydämen- ja rytmihäiriötahdistimiin. Tutkimustulokset kertovat vaikutusten olevan vähäisiä.
TTY teki mittauksia kesällä Kangasalla 400 kilovoltin voimajohtojen alla, jossa tahdistimeen tai rytmihäiriötahdistimiin kohdistui mahdollisimman totuudenmukainen voimajohdon aiheuttama kenttävaikutus. Tutkimuksessa käytettiin potilaan sijasta mallinukesta rakennettua, keittosuolaliuoksella täytettyä ihmisen kokoista fantomia eli kehon mallia.
 
-Käytimme kokeissamme tavallista suurempaa altistusta, joten mielestäni laitteiden häiriintymisiä tuli varsin vähän. Ilmeisesti uudet laitteet eivät häiriinny niin helposti kuin vanhat, sanoo professori Leena Korpinen Tampereen teknillisestä yliopistosta.
 
Mittaustulokset paljastivat kuitenkin joitakin häiriöitä sydämentahdistimissa ja rytmihäiriötahdistimissa silloin, kun sähkökenttä oli voimajohdon välittömässä läheisyydessä tavanomaista suurempi.
-Tällöin tutkittavista kahdestakymmenestäyhdeksästä sydämentahdistimesta yksi selvästi häiriintyi. Sydämentahdistin siirtyi tasaiseen 60 lyöntiä minuutissa -tilaan, joka on sen suojaominaisuus. Yksi neljästä rytmihäiriötahdistimesta taas antoi sähköimpulssin häiriintymisen vuoksi.
 
Korpisen mukaan yleensä tahdistimien käyttäjät eivät altistu niin suurille sähkökentille, että vaikutuksia voisi olettaa esiintyvän. Tietyissä ammateissa tahdistimen soveltuvuutta työntekijän ammattiin voi joutua erikseen arvioimaan, mutta arviot on syytä tehdä tapauskohtaisesti.
 
Tutkimustuloksista hyötyvät sähkön siirto- ja jakeluyritykset, viranomaiset sekä tahdistimien valmistajat ja käyttäjät. Sähköturvallisuuden edistämiskeskus ry ja Fingrid Oyj rahoittavat tutkimusta yhteensä 40 000 eurolla.
                                
Lisätietoja:
Tampereen teknillinen yliopisto / ympäristöterveys professori Leena Korpinen, puh. 040 595 2035, leena.korpinen@tut.fi