;

Sähkön käyttö kasvoi 7,6 prosenttia vuonna 2010

Sähkön käyttö kasvoi viime vuonna lähes kahdeksan prosenttia. Teollisuuden sähkön käyttö kasvoi viime vuonna yli 10 prosenttia ilmenee Energiateollisuus ry:n Energiavuosi 2010 –tiedoista. Suuret kasvuprosentit johtuvat osittain vuoden 2009 alhaisesta lähtötasosta ja viime vuoden kylmistä säistä.
Suurimmat muutokset sähkön hankintaan aiheutti viime vuonna pitkäaikaiset pakkaset sekä Pohjoismaiden jo vuonna 2009 alkaneen huonon vesitilanteen jatkuminen. Tilanteeseen vaikutti myös Ruotsin ydinvoimalaitosten pitkät seisokit.

Viime talvikaudella sähkön kulutushuippu nousi 14 588 megawattiin 28.1.2010 klo 8-9. Kuluvan talvikauden suurin tilastoitu huipputeho - 14 049 megawattia - saavutettiin 29.11.2010 klo 17-18. Tämän talven kulutushuippu voi nousta noin 15 000 megawattiin, jos lähiviikkoina koko maassa on kovia pakkasia.
 
Viime talvena kovien pakkasten aikaan pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla oli korkeita hintapiikkejä, kun sähkön tuotantokapasiteetissa oli niukkuutta ja sen käytettävyydessä ongelmia. Lisäksi markkinat reagoivat syntyneeseen tilanteeseen hitaasti. Tilanne voi Energiateollisuus ry:n toimitusjohtajan Juha Naukkarisen mukaan vaikeutua tulevina vuosina talouden elpyessä ja sähkönkäytön kasvaessa, kunnes uusia investointeja saadaan käyttöön.
 
Suomi käytti sähköä viime vuonna 87,5 miljardia kilowattituntia (terawattituntia, TWh), kasvu vuoteen 2009 oli 6,2 TWh eli 7,6 prosenttia. Määrällisesti kasvu on suurin vuosilisäys kautta aikojen.
 
Sähkön käytöstä katettiin viime vuonna nettotuonnilla 12 prosenttia ja Suomen omalla tuotannolla 88 prosenttia. Sähkön ja lämmön yhteistuotanto (CHP) kattoi sähkön käytöstä 32,6, ydinvoima 25, vesivoima lähes 15 sekä hiili- ja muu lauhdutusvoima yli 15 prosenttia. Tuulivoiman osuus oli 0,3 prosenttia. Sähkön nettotuonti (10,5 TWh) supistui 13 prosenttia. Tuonti Venäjältä pysyi likimain edellisvuoden ennätyksessä. Sähkön tuonti Virosta kasvoi. Sähkökauppa Ruotsin ja Norjan kanssa oli Suomelle vientienemmistöistä.
 
Pohjoismaiden vesitilanne pysyi viime vuonna toisena perättäisenä vuonna huonona. Suomi, Norja ja Ruotsi olivat merkittäviä sähkön nettotuojia. Tanska hiili- ja kaasuvoimansa avulla oli sähkön nettoviejä. Pohjoismaat toivat sähköä runsaasti Venäjältä, Virosta, Puolasta, Saksasta ja Alankomaista.
 
Lisätietoja: Energiateollisuus ry