;
23.5.2011 00.00
Lehdistötiedotteet

Lisää varavoimaa Suomen kantaverkkoon

Fingrid Oyj ja Lappeenrannan Lämpövoima Oy ovat allekirjoittaneet käyttöoikeussopimuksen Mertaniemen kaasuturbiinivoimalaitoksesta.
Fingrid Oyj ja Lappeenrannan Lämpövoima Oy ovat sopineet Mertaniemi 2 kaasuturbiinivoimalaitoksen käytöstä valtakunnallisena nopeana häiriöreservinä. Nopealla häiriöreservillä varmistetaan Suomen sähköjärjestelmän toiminta verkko- tai tuotantohäiriöiden aikana. Nopean häiriöreservin tarve kasvaa vuonna 2013 uuden ydinvoimalaitoksen liittyessä kantaverkkoon.
 
Lappeenrannan Lämpövoima Oy:n omistamat Mertaniemi 2 kaasuturbiinit ovat teholtaan 2x35 MW. Yhdessä jo aikaisemmin tehdyn Mertaniemi 1 voimalaitoksen sopimuksen kanssa laitosalueen varavoimakapasiteetti nousee noin 100 MW suuruiseksi, mikä on tärkeä osa Fingridin nopeasta häiriöreservistä. Lappeenrannan Lämpövoima Oy vastaa laitoksen kunnossapidosta ja ylläpitää sen käynnistysvalmiuden sopimuskauden aikana. Yhtiö toteuttaa laitokselle vuosina 2011/ 12 modernisointihankkeen, jolla parannetaan laitoksen toimintavarmuutta ja varmistetaan laitoksen käytettävyys. Laitos on valmistunut vuonna 1977 ja se on toiminut Lappeenrannan kaupungin alueen lämmityksessä peruskuormalaitoksena. Tämä käyttötarve loppui Kaukaan Voiman voimalaitoksen valmistuttua vuonna 2009.
 
Fingrid käyttää laitosta sähköjärjestelmän häiriöiden hallintaan. Laitos pystytään käynnistämään Fingridin voimajärjestelmäkeskuksesta täyteen tehoon 15 minuutin kuluessa.
 
Sopimuskauden pituus on 15 vuotta. Sopimuksen kokonaisarvo nousee yli 30 miljoonaan euroon.
 
Lisätietoja:
Fingrid Oyj, johtaja Reima Päivinen p. 030 3955160, 040 5562662
Lappeenrannan Lämpövoima Oy, toimitusjohtaja Tuomo Parviainen p. 040 593 0226