;
12.1.2011 00.00
Ajankohtaista

Fingrid Oyj kilpailuttaa häviösähkön hankinnan salkunhallintapalvelun

Sähkönsiirron kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj järjestää tarjouskilpailun häviösähkön hankinnan hintasuojauksen salkunhallintapalvelusta. Salkunhallintapalvelun tulee alkaa 1.5.2011. ​
Fingridin verkon häviöt ovat vuodessa noin 1,1 TWh. Fingrid ostaa tätä määrää vastaavan fyysisen sähkön pääasiassa sähköpörssistä ja suojaa hankintahinnan käyttäen sähköpörssissä tarjolla olevia systeemihintaan sidottuja futuuri- ja forward-tuotteita.

Fingrid suojaa häviösähkön hankintahinnan 6 vuoden aikajänteellä. Hintasuojauksessa Fingrid käyttää apuna ulkopuolista salkunhaltijaa, jonka tehtäviin kuuluu hintasuojauksen toteuttaminen Fingridin määrittelemien raamien puitteissa ja raportointi- sekä analyysipalvelut. Fyysisen sähkön hankinta ei sisälly salkunhallintapalveluun.

Sopimus Fingridin nykyisen salkunhaltijan kanssa päättyy 30.4.2011. Fingrid järjestää normaalin toimintatapansa mukaisesti tarjouskilpailun, jonka perusteella valitaan salkunhaltija seuraaviksi kolmeksi vuodeksi 1.5.2011 alkaen.

Palvelun tarjoajat voivat pyytää Fingridiltä tarjouspyyntömateriaalin seuraavin edellytyksin:

- tarjoaja pystyy tuottamaan kaikki Fingridin tarvitsemat palvelut:

  - häviösähkön hankinnan hintasuojaus Fingridin strategian mukaisesti
  - suojauslaskenta
  - hintasuojaussopimusten clearaus selvitystalossa
  - salkunhallintapalveluun liittyvä raportointi
  - hintasuojauksen onnistumisen seurantaan liittyvä raportointi
  - tilinpäätöstä ja suojauslaskentaa varten tarvittava raportointi
  - säännöllinen sähkömarkkinaraportointi
  - Fingridin varavoimakaasuturbiinien päästöoikeuskauppa Fingridin strategian mukaisesti

- tarjoaja on kokenut salkunhallintapalveluiden tuottaja Pohjoismaisella sähkömarkkinalla
  - riittävä kokemus salkunhallintapalveluiden tuottamisesta
  - riittävän vahva ja varmistettu organisaatio salkunhallinnassa
  - vakaa taloudellinen tilanne 
- tarjoaja on riippumaton sähkömarkkinatoimijoista tai Fingridille tarjottava salkunhallintapalvelu on eriytetty riittävästi yhtiön muusta sähkömarkkinatoiminnasta
- tarjoaja tuottaa palvelun suomen tai englannin kielillä

Tarjouspyyntömateriaalit voi pyytää 28.1.2011 mennessä alla olevasta sähköpostiosoitteesta osoitteesta: vesa.vanska at.giffingrid.fi.
 
Lisätietoja:
Vesa Vänskä, Fingrid Oyj, vesa.vanska at.giffingrid.fi, puh. 030 395 5185
Pasi Aho, Fingrid Oyj, pasi.aho at.giffingrid.fi, puh. 030 395 5262