;
6.5.2011 00.00
Lehdistötiedotteet

Fingrid hankkii uudet päämuuntajat Siemensiltä

Fingrid on allekirjoittanut noin 10 miljoonan euron sopimuksen kolmen uuden päämuuntajan toimituksesta Siemens Osakeyhtiön kanssa. Uusilla muuntajilla parannetaan kantaverkon käyttövarmuutta ja energiatehokkuutta. ​
Muuntajat (400 MVA 400 kV) otetaan käyttöön Hausjärvellä Hikiän, Porvoossa Anttilan ja Lappeenrannassa Yllikkälän sähköasemilla vuosina 2013 - 2014.  Yllikkälässä uusi muuntaja korvaa nykyisen muuntajan, joka huolletaan ja siirretään Kristiinankaupunkiin. Siemensin kanssa allekirjoitettu sopimus sisältää lisäksi option kahden lisämuuntajan hankinnasta.
 
Kantaverkkoyhtiö Fingridin keskeinen tehtävä on vastata maamme sähköjärjestelmän käyttövarmuudesta. Uusien muuntojen ensisijainen tarkoitus onkin turvata jatkossa verkon korkea käyttövarmuus. Muuntajien hankinta on osa Fingridin laajempaa strategista verkonkehittämisohjelmaa, jolla varaudutaan sähkönkulutuksen ja -siirtojen kasvuun sekä niiden vaatimien uusien siirtoyhteyksien lisäyksiin.
 
Uusilla muuntajilla parannetaan myös kantaverkon energiatehokkuutta pienentämällä muunnoissa ja muualla verkossa tapahtuvia siirtohäviöitä Fingridin energiatehokkuustavoitteiden mukaisesti. Verkon vahvennuksilla sähköenergiaa säästyy arviolta kymmeniä gigawattitunteja vuodessa. Tarkka lukema riippuu sähkökuormien kehityksestä ja toteutuneista verkkoratkaisuista.
 
Lisätietoja:
varatoimitusjohtaja Kari Kuusela, puh 040 50 27 333
vanhempi asiantuntija Timo Ojanen, puh 040 50 18 256