;
8.7.2011 15.00
Ajankohtaista, Kansainväliset uutiset

ENTSO-E on ilmoittanut avaavansa julkisen kuulemisen työohjelmasta 2011-2012

Konsultointiaika on 1.7.-2.9.2011. Sidosryhmien kaikki kommentit ovat tervetulleita. ​
Työohjelma on eräs ENTSO-E:n avaintuotteista ja virallisesti asetettu järjestön vastuulle direktiivissä 714/2009. Kyseessä on kolmas työohjelma, mutta ensimmäinen sen jälkeen kun EU:n kolmas energian sisämarkkinapaketti astui voimaan 3. maaliskuuta 2011.

Useat ENTSO-E:n tehtävistä toteutetaan laissa säädetyn, muodollisen yhteistyön mukaisesti regulaattoreiden ja Euroopan komission kanssa sekä sidosryhmien ja verkon käyttäjien kanssa.

Työohjelman avainkohtia:
Verkkokoodien kehittäminen
ENTSO-E:n kymmenvuotinen verkkosuunnitelma
Electricity Highways
Uusien infrastruktuurihankkeiden julkinen hyväksyntä
Tutkimus- ja kehityssuunnitelma

Julkisen kuulemisen jälkeen ENTSO-E julkaisee kommentit. Mikäli osapuoli haluaa kommenttiensa käsittelyn tapahtuvan luottamuksellisesti, tulee siitä mainita kommenttien antamisen yhteydessä.