;
12.5.2011 00.00
Lehdistötiedotteet

Energiakolmio jatkaa Fingridin häviösähkön salkunhoitajana

Fingrid Oyj ja Alpiq Eurotrade S.a.r.l sidonnaisasiamiehenään Energiakolmio Oy ovat allekirjoittaneet kolmivuotisen sopimuksen Fingridin kantaverkon häviösähkön salkunhallinnasta. Tavoitteena on suojautua mahdollisimman hyvin hintavaihteluilta ja turvata siten vakaa kantaverkkotariffin hinta.
Alpiq Eurotrade ja Energiakolmio valittiin salkunhoitajaksi toisen kerran peräkkäin kansainvälisen tarjouskilpailun pohjalta. Energiakolmio hoitaa sähkönhintasuojaukset johdannaismarkkinoilla Alpiq Eurotraden sidonnaisasiamiehenä.
 
Tavoitteena on suojautua äkillisiltä markkinahintojen muutoksilta ja siten turvata kantaverkkotariffin tasaisuus ja ennustettavuus. Palvelu sisältää lisäksi Fingridin varavoimalaitosten päästöoikeuksien kaupankäynnin, salkunhallinnan raportoinnin sekä suojauslaskennan. Sähkön fyysisen hankinnan Fingrid tekee edelleen itse sähköpörssistä.
 
Fingrid kilpailutti häviösähkön salkunhoidon nyt neljännelle kolmivuotiskaudelle. Kantaverkon häviöiden määrä on vuodessa hiukan yli 1 terawattituntia, mikä vastaa noin yhtä prosenttia Suomen sähkön käytöstä. Häviösähkön hankinta suojataan täysimääräisesti etukäteen hajauttamalla suojaus usealle vuodelle.
 
- Hintasuojauksessa noudatamme varovaista ja konservatiivista linjaa. Suojaustoimenpiteet ja niiden ajoituksen salkunhoitaja toteuttaa itsenäisesti annetun strategian mukaisesti. Mielestämme tämä menettely sopii hyvin kantaverkkoyhtiölle sähkömarkkinoilla, toteaa Fingridistä johtaja Reima Päivinen.
 
- Fingrid on merkittävä ja keskeinen toimija sähkömarkkinoilla ja olemme erittäin tyytyväisiä Fingridin luottamuksesta yritystämme ja osaamistamme kohtaan. Valinta salkunhoitajaksi toisen kerran peräkkäin on meille arvokas osoitus työmme laadusta. Tulemme panostamaan yhteistyöhön voimakkaasti myös jatkossa ja kehittämään palveluamme edelleen, toteaa Energiakolmion salkunhallinnan liiketoimintapäällikkö Tea Finni.
 
Lisätietoja:   
Johtaja Reima Päivinen, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5160
Tasepalvelupäällikkö Pasi Aho, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5262
Liiketoimintapäällikkö Tea Finni, Energiakolmio Oy, 020 799 2143, 050 836 7591