;
27.12.2010 00.00
Ajankohtaista

Sähkön siirtosopimukset Venäjältä Suomeen ajalle 1.1–30.6.2011

Kantaverkkoyhtiö Fingrid on tehnyt sopimukset kahden sähköntuojan kanssa sähkönsiirrosta Venäjältä Suomeen ajalle 1.1–30.6.2011. Yhteyksien kaupallinen kapasiteetti on yhteensä 1300 megawattia (MW).
 
Fingrid Oyj:n Venäjän yhteyksillä sähköä tuovat jatkossa seuraavat yhtiöt:
 
 
Teho MW
 
RAO Nordic Oy (Suomi)
980
 
Scaent AB (Ruotsi)
320
 
Yhteensä
1300

                                                       
                        
Venäjän kantaverkkoyhtiön, Federal Grid Company (JSC "FGC UES") antaman selvityksen mukaisesti venäläinen sähkönmyyjä INTER RAO UES on sopinut sähköntoimituksesta Venäjältä Suomeen edellä mainittujen yhtiöiden kanssa. Fingridin siirtosopimukset sähköntuojien kanssa on tehty kesäkuun 2011 loppuun.
 
Kehitystyö Venäjän tuonnin siirtoehtojen muuttamisesta sähkömarkkinoita tehokkaammin palveleviksi jatkuu venäläisten osapuolten kanssa. Markkinaehtoisuuden edistämistä on viivästänyt eurooppalaisen ja venäläisen markkinarakenteen eroavaisuudet sekä toimijoiden erilaiset roolit. Uusien markkinaehtoisten tuontiperiaatteiden käyttöönotto edellyttää vielä muutoksia Venäjän sähkömarkkinasääntöihin. Uudet markkinaehtoisemmat tuontiehdot on tarkoitus ottaa käyttöön osalle tuontikapasiteetista vielä vuoden 2011 aikana.
 
Venäjän yhteyksien siirtopalvelun englanninkielinen kuvaus voimassa olevine siirtotariffeineen on esitetty Fingridin internet-sivuilla.
 
Lisätietoja: Asiakaspäällikkö Jarno Sederlund, 030 395 4251 tai 040 519 5071