;
9.3.2010 00.00
Ajankohtaista

Sähkön ja lämmön yhteistuotantosähkön alkuperätakuut käyttöön maaliskuun alussa

Työ- ja elinkeinoministeriö on toteuttanut CHP-direktiivin vaatimuksen tehokkaan sähkön ja lämmön yhteistuotannon alkuperätakuujärjestelmän luomisesta. Vaatimus toteutettiin muuttamalla sähkön alkuperän varmentamisesta annettua valtioneuvoston asetusta. Muutos tuli voimaan 1.3.2010.Fingrid ja Grexel toimivat yhteistyössä alkuperätakuiden myöntämisessä.   Lisätietoja:
http://www.fingrid.fi/portal/suomeksi/palvelut/alkuperatakuujarjestelma/