;
1.11.2010 00.00
Lehdistötiedotteet

Sähkömarkkinoiden laajentuminen Baltiaan etenee

Suomen ja Viron kantaverkkoyhtiöt Fingrid ja Elering allekirjoittivat tänään sopimuksen sähkön siirtoyhteyden EstLink 2:n rakentamisesta maiden välille. Kustannuksiltaan 320 miljoonan euron merikaapeliyhteys on tärkeä osa Itämeren alueen sähkömarkkinoiden kehittämistä. Latvian ja Liettuan markkinoiden avaaminen sekä sähkönsiirtoyhteyksien vahvistaminen Baltiasta Ruotsiin ja Puolaan ovat seuraavia askelia markkinoiden laajentumisessa. ​
Jo useamman vuoden suunnitteilla ollut EstLink 2 - siirtoyhteys on kapasiteetiltaan 650 megawattia. Yhdessä jo käytössä olevan 350 megawatin siirtoyhteyden kanssa maiden välinen sähkön siirtoyhteys nousee 1000 megawattiin.  Tavoitteena on ottaa uusi siirtoyhteys kaupalliseen käyttöön vuoden 2014 alussa.
 
Merikaapelin valmistelut ovat jo pitkällä ja tänään allekirjoitettiin kantaverkkoyhtiöiden Fingridin ja Eleringin välinen yhteistoimintasopimus hankkeen toteuttamiseksi. Hankkeeseen liittyviä lupia odotetaan viranomaisilta vuoden 2010 aikana ja projektin keskeisten urakoiden tarjouksien käsittely on meneillään. Urakkasopimukset on tarkoitus allekirjoittaa toimittajien kanssa tämän vuoden aikana.

EstLink 2 on yksi Itämeren alueen kantaverkkoyhtiöiden suosittamista sähkön siirtoverkon vahvistuksista. Myös EU:n komissio pitää Suomen ja Viron välistä siirtoyhteyttä tärkeänä hankkeena markkinoiden kehittämisen ja alueen toimitusvarmuuden kannalta, ja siksi se on myöntänyt hankkeelle 100 miljoonan euron investointituen, josta ensimmäinen erä on jo yhtiöille maksettu.
 
- Suomen ja Viron välinen merikaapeliyhteys on malliesimerkki hankkeesta, jossa poliittisten päättäjien, viranomaisten, sähköjärjestelmävastaavien, sähköpörssin ja markkinatoimijoiden yhteistyöllä voidaan nopeallakin aikataululla edistää sähkömarkkinoita ja parantaa käyttövarmuutta, kommentoi hanketta Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen.
- EstLink 2:n rakentamisen esivalmistelut saadaan päätökseen seuraavan puolentoista kuukauden aikana, ja varsinaiset rakennustyöt alkavat heti ensi vuoden alussa. EstLink 2 -kaapeli on hyvä käytännön esimerkki energiamarkkinoiden tarpeisiin perustuvasta hankkeesta. Suurempi siirtokapasiteetti helpottaa eri maiden välillä tapahtuvaa sähkökauppaa, jolloin sähköntuotantoresurssejakin voidaan käyttää paremmin hyväksi maasta toiseen, totesi Eleringin toimitusjohtaja Taavi Veskimägi.
Pohjoismainen sähköpörssi laajentui Viroon huhtikuun alussa. Markkinakehitys on tämän jälkeen ollut nopeata. Syksyn 2010 aikana koko Estlink 1-kapasiteetti on saatu markkinoiden käyttöön ja hinta-alue Estlink muuttui Viron hinta-alueeksi lokakuussa. Vuorokausimarkkinoita täydentävä päivän sisäinen Elbas-kauppa käynnistyi niin ikään vastikään lokakuussa. Elbas-markkinoilla markkinatoimijoiden on mahdollista ostaa tai myydä sähköä aina siihen saakka, kunnes markkinat sulkeutuvat tuntia ennen käyttötuntia.

Lisää yhteyksiä suunnitteilla
 
Itämeren alueen kantaverkkoyhtiöiden ja pohjoismaisen sähköpörssin seuraavana tavoitteena on liittää Latvian ja Liettuan sähkömarkkinat mukaan Nord Pool Spotin kaupankäyntijärjestelmään. Helsingissä järjestetäänkin tiistaina 2.11. keskustelutilaisuus Itämeren alueen sähkömarkkinoiden kehittämisestä. Keskustelutilaisuuteen osallistuu kantaverkkoyhtiöiden ylintä johtoa Latviasta, Liettuasta, Virosta, Suomesta ja Ruotsista.

Suomen ja Viron välisen merikaapelin lisäksi suunnitelmissa on rakentaa siirtoyhteydet Baltiasta Puolaan ja Ruotsiin. Liettuan ja Ruotsin välinen merikaapeli on suunnitelmissa ottaa käyttöön vuonna 2016. Lisäksi tavoitteena on toteuttaa siirtoyhteys Puolasta Liettuaan vuosikymmenen lopulla.
 
Lisätietoja:
Fingrid/ toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, puh. 040 593 8428 ja
Fingrid/ kehityspäällikkö Juha Hiekkala, puh. 030 395 5108
 


 Allekirjoitustilaisuus 1.11.2010. Kuvassa eturivissä Kalle Kilk (vas.), Taavi Veskimägi, Jukka Ruusunen ja Kari Kuusela, takarivissä Reigo Haug (vas.), Risto Ryynänen ja Petri Parviainen.