;
11.10.2010 00.00
Ajankohtaista

Lampaat palkittiin maaseutuverkoston Parhaat käytännöt 2010 -kilpailussa

Ympäristöyrittäjyys kannattavaksi -hanke on saanut tunnustusta voittamalla maaseutuverkoston Parhaat käytännöt 2010 -kilpailun. Hankkeen laidunnuskohteessa lampaat "palkattiin" kesätöihin hoitamaan ympäristöä maaseutumaisin menetelmin. Fingrid osallistuu yhtenä tukijana hankkeen rahoitukseen.
ProAgria Pirkanmaa/maa- ja kotitalousnaisten piirikeskuksen toteuttaman Ympäristöyrittäjyys kannattavaksi Pirkanmaalla –hankkeen tavoitteena on lisätä ja kehittää maiseman- ja luonnonhoitoa sekä hoidon urakointia maaseutumaisilla alueilla. Hankkeessa on mukana viisi kuntaa eli Nokia, Sastamala, Urjala, Vesilahti ja Virrat sekä verkkoyhtiöt Fingrid ja Vattenfall, jotka toimivat 15 kohteen maisemanhoitotöiden tilaajina.
 
Fingridin osallistuminen hankkeeseen liittyy yhtiön pitkäaikaiseen tutkimusohjelmaan, jonka puitteissa on selvitetty mm. voimajohtoalueiden raivausten vaikutuksia ympäristöön. Hankkeen hoidon kohteina ovat erilaiset niityt, pellot ja johtoalueet. Yhdessä näistä kohteista työskenteli 30 lammasta "kesätöissä" Natura 2000 -verkostoon kuuluvalla Luodon saarella luonnollisina maisemanhoitajina. Saaressa Fingridin ja Vattenfallin voimajohtoaukeilla laiduntavat lampaat tekivät tarpeellista raivaustyötä ja auttoivat luonnon monimuotoisuuden säilymistä.
 
Ympäristöyrittäjyys kannattavaksi -hankkeen tavoitteena on kehittää ja lisätä maaseutumaisten alueiden hoitoa ja arvostusta käytännön kokemusten kautta. Kohdealueita hoidetaan suunnitelmallisesti ja kustannustehokkaasti. Tilaajan roolissa ovat kunnat ja sähköverkkoyhtiöt, ja maisemanhoitopalvelujen tuottajina paikalliset maaseutuyrittäjät. Kyseessä on monen osapuolen yhteishanke, jossa yhdistetään pienyrittäjyyden tukeminen ja osaltaan myös johtoalueiden hyötykäyttö.
 
Nokian laidunnushankkeen tukijat, Nokian kaupunki, Fingrid ja Vattenfall ovat sitoutuneet rahoittamaan Nokialla alueiden laidunnushoidon vuosina 2010-2014.
Kilpailun tulos julkistettiin Helsingissä järjestetyssä Maaseutugaala 2010 -tilaisuudessa.
Kilpailusta ja hankkeesta lisätietoa täällä.