;
1.9.2010 00.00
Lehdistötiedotteet

Kantaverkon investointiohjelma laittaa Fingridin resurssit tiukalle

Suomen kantaverkosta vastaava Fingrid rakentaa seuraavan kymmenen vuoden aikana lähes 3000 kilometriä lisää voimajohtoja, 30 sähköasemaa ja lisää varavoimaa. Urakka vaatii merkittäviä taloudellisia panostuksia ja henkilöresursseja. Mittavan 1,7 miljardin euron investointiohjelman rahoittaminen vaatii myös kantaverkkomaksujen korotuksen vuoden 2012 alusta. ​
Fingrid vahvistaa Suomen kantaverkkoa seuraavan kymmenen vuoden aikana 1,7 miljardilla eurolla. Yhtiön taseen suuruinen investointiohjelma kantaverkkoon vaatii yhtiöltä tiukkaa talouskuria ja paljon henkilöresursseja sekä sujuvaa yhteistyötä sidosryhmien kanssa.
 
Fingridin tarkoituksena on rahoittaa investoinnit pääosin tulorahoituksella, mutta myös ulkoista rahoitusta tarvitaan. Yhtiön toimitusjohtaja Jukka Ruusunen suhtautuu luottavaisesti rahoitusmarkkinoiden viimeaikaiseen kehitykseen.
 
- Fingridillä on varsin korkeat kansainväliset luottoluokitukset, mikä on tärkeätä toimittaessa kansainvälisillä ja kotimaisilla raha- ja pääomamarkkinoilla. Yhtiö on jo pitkään toiminut rahoitusmarkkinoilla lyhyt- ja pitkäaikaisten velkaohjelmiensa avulla, Ruusunen kertoi tänään Fingridin tiedotustilaisuudessa.
 
Vuositasolla investoinnit nousevat aina 200 miljoonaan euroon, kun vielä 2000-luvun alussa vuosi-investoinnit olivat noin 40 miljoonan euron luokkaa.
 - Paineet nostaa kantaverkkomaksuja ovat kovat, asiakkaillemme olemme arvioineet prosenttikorotuksen olevan kaksinumeroinen. Tavallisten kuluttajien sähkön hinnassa muutos ei silti ole merkittävä, sillä nykyisellään kantaverkkomaksun osuus on vain kaksi prosenttia sähkölaskusta.
 
" Hikinen urakka edessä"
 
Rakentamisohjelma on iso haaste myös voimajohtourakoitsijoille. Jukka Ruusunen painottikin, että Suomen sähköinfrastruktuurin perusuudistus on kymmenvuotinen suurprojekti, jossa tarvitaan hyvää yhteistyötä asiakkaiden, rakentajien, viranomaisten ja maanomistajien kanssa.
 
- Meillä on hikinen urakka edessä. Kyseessä on tuhansien henkilötyövuosien panostus yksistään voimajohtojen rakentamisessa. Tarvitsemme hyvää yhteistyötä etenkin voimajohtourakoitsijoiden, maanomistajien, asiakkaiden ja voimajohtoja käsittelevien lupaviranomaisten kesken, Ruusunen kommentoi.
 
Suunnitelma joustaa tarpeiden mukaan
 
Fingrid on laatinut vuosille 2010 - 2020 joustavan investointiohjelman, jota päivitetään tarpeen mukaan esimerkiksi uusien voimalaitosten investointipäätösten myötä. Ohjelmassa on varauduttu liittämään 2500 megawattia tuulivoimaa ja kaksi uutta ydinvoimalaitosta verkkoon. Investointeja tarvitaan lisäksi peruskorjaamaan vanhaa olemassa olevaa verkkoa.
 
Kantaverkkoa vahvistetaan neljässä vaiheessa. Ensimmäinen vaihe pitää sisällään 400 - 450 kilometriä voimajohtoja sekä varavoimalaitoksen Forssaan. Varavoimalla varaudutaan voimajärjestelmän häiriöihin. Suunnitteilla on noin 300 megawattia uutta varavoimaa.
 
Kaiken kaikkiaan yhtiö varautuu rakentamaan lähes 3000 kilometriä voimajohtoja ja 30 sähköasemaa. Noin 90 prosenttia voimajohtohankkeista sijoittuu nykyisen johdon rinnalle tai sen paikalle. Ydinvoimalaitosten edellyttämien johtojen reitit valmistuvat ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) yhteydessä.
 
Uuden tuotannon lisäksi kantaverkon kehittämistarpeita synnyttävät sähkömarkkinoiden toimintaedellytysten ja voimajärjestelmän käyttövarmuuden turvaamiseksi naapurimaihin tehtävät rajajohtoinvestoinnit sekä 1960- ja 1970-luvulla rakennettujen sähköasemien ja voimajohtojen perusparannustyöt.
 
- Parhaillaan olemme toteuttamassa ensi vuonna valmistuvaa uutta tasasähkömerikaapelia Ruotsiin. Käynnissä on myös vastaava kaapeliyhteys Viroon. Länsirannikollamme ja Pohjanmaalla korvataan 220 kilovoltin verkko 400 kilovoltin jännitteelle, mikä mahdollistaa laajamittaisen tuulivoiman liittämisen rannikkoalueella verkkoon. Kantaverkon vahvistukset jatkuvat Oulujokivarresta Kemijoen kautta aina Ruotsin rajalle.  Yksityiskohtaiset ratkaisut ja toteutusaikataulut tarkentuvat, kun ydinvoimalaitosten ja tuulivoiman sijoittumisesta on tehty tarvittavat päätökset, Ruusunen listasi keskeisimpiä meneillään olevia projekteja.

Uuden tuotannon liittäminen esillä

Fingrid järjestää tänään Helsingin messukeskuksessa seminaarin, jossa käsitellään uuden sähkön tuotannon - lisäydinvoiman, tuulivoiman ja uusiutuvien energialähteiden - liittämistä Suomen kantaverkkoon sekä näiden investointien rahoitusta. Seminaarin puheenvuoroja voi seurata internetistä jo suorana webcasting-lähetyksenä tai jälkikäteen videotallenteina.

Tästä on kyse
 
• Suomen sähköntuotanto on kasvussa ja kantaverkkoyhtiö Fingrid varautuu liittämään 2500 megawattia tuulivoimaa ja kaksi ydinvoimalaa kantaverkkoon vuoteen 2020 mennessä
• uuden tuotannon liittäminen vaatii merkittäviä vahvistuksia kantaverkkoon
• kantaverkon vahvistaminen vaatii tuhansia henkilötyövuosia ja 1,7 miljardin investoinnit
• Fingrid rahoittaa verkon rakentamisen pääosin kantaverkkomaksuilla ja lisälainanotolla

Katso myös
 
 
Lisätietoja:
 
toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, puh. 040 593 8428 tai
varatoimitusjohtaja Kari Kuusela, puh. 040 502 7333