;
15.2.2010 00.00
Ajankohtaista

Häiriökeskeytysten vaikutuksien arviointia uudistettu

Fingrid on yhdessä Energiamarkkinaviraston kanssa teettänyt tutkimukset, joissa on selvitetty häiriökeskeytysten haittavaikutusten arvioinnissa käytettävien tekijöiden ajantasaiset arvot. Kertoimet on uudistettu tutkimusten pohjalta ja ne on otettu käyttöön haitta-arvoja laskettaessa.

Perusselvitys tilattiin Tampereen teknillisen yliopiston ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkijaryhmältä. Selvitys valmistui vuonna 2009.

  Sähkönsiirtoverkon häiriökeskeytysten aiheuttaman haitan arvioinnissa käytettävien parametrien päivittäminen

Selvityksen valmistuttua pyydettiin Pöyry Forest Industry Consulting Oy:tä laajentamaan kattavuutta kantaverkkoteollisuuden osalta. Tutkimusraportit:

  Keskeytyksestä aiheutuneen haitan arviointi kemiallisessa metsäteollisuudessa
  Keskeytyksestä aiheutuneen haitan arviointi metalli- ja kemianteollisuudessa

Häiriökeskeytyksen aiheuttamaa haitan arvoa (KAH) arvioidaan oheisen kaavan avulla: KAH = (A+ B x T) x P, jossa P on liittymispisteen teho häiriön alkaessa
T on häiriön kestoaika liittymispisteessä
A on kulutuksen laadusta riippuva tehosta riippuva kerroin
B on kulutuksen laadusta riippuva energiakerroin.

Kullekin liittymispisteelle on määritelty siihen liittyvän kulutuksen laatu.

Näiden lisäksi tulosta tarkennetaan häiriön tapahtumahetkeen perustuvilla korjauskertoimilla. Fingridin hallitus on päättänyt ottaa käyttöön seuraavat uudistetut kertoimet haitta-arvoa laskettaessa:

KULUTUKSEN LAATU

A / €kW

B / €/kWh

Kaivannaistoiminta

0,44

0,27

Paperiteollisuus

2,6

0,23

Kemian teollisuus

2,4

2,0

Metalliteollisuus

2,0

0,98

Liikenne

0,1

0,9

Jakeluverkkokulutus

1,9

16,1Häiriökeskeytysten aiheuttama yhteiskunnallinen haitta on osa Fingridin laadunseurantaa ja se on ollut yhtenä osa-alueena Fingridin sisäisissä laatupalkkiomittareissa.

Lisätietoa:
Johtava asiantuntija Matti Lahtinen, puh. 030 395 5133