;
8.9.2010 00.00
Lehdistötiedotteet

Forssan varavoimalaitoksen rakennustyöt käynnistyvät

Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid rakentaa uuden kaasuturbiinitekniikkaan perustuvan varavoimalaitoksen Forssaan. Voimalaitoksen rakennustyöt alkavat syyskuussa. Voimalaitos valmistuu alkusyksystä 2012. Rakennustöiden ajaksi voimalaitostontin eteläpuolella sijaitseva kevyen liikenteen väylän kulkureitti muuttuu. ​
Fingridin tehtävänä on vastata maamme sähköjärjestelmän käyttövarmuudesta, sähkön tuotannon ja kulutuksen tasapainosta. Käyttövarmuuden turvaamiseksi Fingrid pitää yllä nopeita häiriöreservejä, joista Forssaan rakennettava varavoimalaitos on merkittävä osa. Laitoksella turvataan sähköjärjestelmän tehotasapaino muun muassa sähköntuotantolaitosten häiriötilanteissa.
 
Voimalaitos on valmistuessaan miehittämätön ja täysin automatisoitu ja se voidaan käynnistää tarvittaessa Fingridin voimajärjestelmäkeskuksesta Helsingistä. Käyttö muodostuu noin kerran kuukaudessa kummallekin koneikolle tehtävistä koekäytöistä ja mahdollisesta käytöstä todelliseen tarpeeseen sähköjärjestelmän häiriötilanteissa. Käytännössä Fingridin varavoimalaitoksia on käytetty noin 10 tuntia vuodessa.
 
Laitosta voidaan käyttää täydellä teholla ilman polttoainetäydennystä vähintään 36 tuntia. Polttoaineena käytetään rikitöntä moottoripolttoöljyä.
 
Työmaan perustaminen käynnistyy maanrakennustöillä
 
Työmaan perustaminen alkaa maanrakennustöillä syyskuussa. Rakennustöitä tehdään pääasiassa vain voimalaitokselle varatulla tontilla. Sen lisäksi kevyen liikenteen väylän "Paanan" eteläpuolista, Fingridin sähköaseman läheisyydessä sijaitsevaa aluetta tarvitaan varastointiin ja paikoitukseen.
 
Työmaa-alue aidataan ja kevyen liikenteen väylä "Paana" katkaistaan turvallisuussyistä väliaikaisesti. Korvaava reitti kevyelle liikenteelle järjestetään Jokioistentien yhteydessä olevan kevyen liikenteen väylän ja Jokioistentieltä "Paanalle" rakennettavan väliaikaisen kevyen liikenteen väylän kautta.
 
Projektin aikataulu
 
• 5/2008 - 7/2009 ympäristövaikutusten arviointi
• 3/2010 pääkoneistosopimus
• 8/2010 - 5/2011 täydentävät hankinnat
• 9/2010 maanrakennustöiden aloitus
• 12/2010 perustustöiden aloitus
• 9/2011 pääkoneistojen asennustöiden aloitus
• 5/2012 koneet kytketään ensimmäisen kerran sähköverkkoon
• 8/2012 käyttö Fingridin nopeana häiriöreservinä alkaa
 
Lisätietoja hankkeesta antaa projektipäällikkö Juha Pikkupeura, puh. 030 395 4169.