;
2.7.2010 00.00
Lehdistötiedotteet

Fingrid varautunut kantaverkon vahvistuksiin

Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid on varautunut uusien ydinvoimalaitosten liittämiseen kantaverkkoon. Uudet laitosyksiköt yhdessä uusiutuvan energian lisäämisen, sähkömarkkinoiden toiminnan edistämisen sekä verkon ikääntymisen kanssa edellyttävät merkittäviä verkko- ja varavoimainvestointeja, jotka on otettu huomioon yhtiön investointisuunnitelmissa.Fingrid on tehnyt perusteelliset verkkoselvitykset kaikkien ydinvoimahankkeiden osalta ja tekniseltä kannalta lisäydinvoima on liitettävissä kantaverkkoon esillä olevissa laitospaikoissa. Yhtiöstä korostetaan, että kantaverkko toimii käyttövarmasti, vaikka lisäydinvoimaa tuleekin useampia laitosyksiköitä. Ydinvoiman ohella kantaverkon kehittämistarpeita syntyy uusiutuvan energian merkittävästä lisäämisestä. Lisäksi kantaverkon on jatkossakin palveltava sähkömarkkinoiden toimintaa. Toisaalta myös kantaverkon ikääntyminen edellyttää uusia investointeja. Verkkovahvistuksiin ja varavoimaan liittyvät investoinnit vievät useita vuosia ja tämän vuoksi tulevaisuuden tarpeisiin vastaavat ensimmäisen vaiheen investoinnit ovat jo meneillään. Fingridin investointiohjelmaa päivitetään jatkuvasti ottaen huomioon investointipäätökset niin ydinvoimalaitosten kuin muidenkin hankkeiden osalta. Investointiohjelman vaiheistaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että Fingrid on toteuttamassa ensimmäisenä vaiheena uudelle tuotannolle yhteisiä voimajärjestelmän kehittämisen perusratkaisuja. Tämä sisältää yli 400 kilometriä uusia voimajohtoja sekä varavoimalaitoksen rakentamisen Forssaan.  Nämä investoinnit ovat menossa ja ne valmistuvat vuonna 2016. Yksittäisten laitosten verkkoon liittämisen ja voimajärjestelmän käytön edellyttämät vahvistustarpeet käynnistetään sen jälkeen, kun uuden tuotannon investointipäätökset on tehty.
- Verkkovahvistusten toteuttaminen halutun aikataulun mukaisesti edellyttää luonnollisesti voimajohtojen lupahakemusten sujuvaa käsittelyä sekä onnistunutta yhteistyötä verkkoyhtiön, lupaviranomaisten ja maanomistajien välillä, kommentoi Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen. Suomen ilmasto- ja energiastrategia tähtää sähkön omavaraisuuden lisäämiseen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Ydinvoiman ja uusiutuvan energian lisärakentaminen on näissä molemmissa avainasemassa. Jatkossa kuitenkin säätävän sähköntuotantokapasiteetin puute voi vaikeuttaa tehotasapainon hallintaa. - Lisäydinvoima yhdessä muun muassa tuulivoiman kanssa johtaa säätökykyisen tuotannon vähenemiseen  markkinoilta. Tämä lisää haasteita sähkön kulutuksen ja tuotannon tasapainon hallinnassa, muistuttaa Ruusunen.
Lisätietoja:
toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, puh. 040 593 8428 tai
johtaja Pertti Kuronen, puh. 0400 462 614