;
2.9.2010 00.00
Lehdistötiedotteet

Fingrid FinnMETKO 2010 -näyttelyssä: Konetöissä syytä muistaa turvaetäisyydet voimajohtoihin

Suomen kantaverkosta vastaava Fingrid on mukana metsäkonealan ammattinäyttelyssä FinnMETKOssa Jämsässä 2.-4.9. Yhtiön teemana näyttelyssä on erityisesti turvallinen työskentely koneilla ja reunavyöhykemetsien oikeaoppinen käsittely. ​
Voimajohtojen läheisyydessä työkoneilla työskenneltäessä täytyy noudattaa erityistä varovaisuutta. Voimajohtoaukeaa saa viljellä ja johdon alla voi liikkua tavanomaisilla maatalous- ja metsäkoneilla, mutta pylväsrakenteiden läheisyydessä pitää varoa, ettei kaivuri tai nosturi joudu liian lähelle jännitteisiä virtajohtimia, Fingridistä muistutetaan.
 
Suomessa on 110 - 400 kilovoltin voimajohtoja noin 22 000 kilometriä. Näistä kantaverkkoon kuuluu noin 14 000 kilometriä. Alueellisten jakeluverkkoyhtiöiden omistamia tyypillisesti 20 kilovoltin avojohtoja on reilusti yli 100 000 kilometriä. Eri jänniteportaiden johtojen turvaetäisyysvaatimukset vaihtelevat.
 
- Tärkein nyrkkisääntö kuitenkin on, että kannattaa pitää vähintään viiden metrin turvaetäisyys, Fingridin aluepäällikkö Ari Levula neuvoo.
 
- Voimajohdolle aiheutunut pienikin vaurio saattaa johtaa laajaan sähköhäiriöön. Työkoneen tai sen osan osuminen voimajohtoon voi myös aiheuttaa koneen käyttäjälle hengenvaaran, sillä johto on aina vaarallinen. Sähkö voi myös niin sanotusti hypätä ilman yli vaikka työkone ei koskettaisikaan johdinta.
 
Metsämailla johtoaukeita käytetään usein hyväksi sijoittamalla niille metsäautoteitä. Kaikenlainen rakentaminen, kaivaminen johtoaukealle vaatii aina johdon omistajan luvan. Lupaa myönnettäessä tarkistetaan, että suunnitellun tien ja voimajohdon väliset turvaetäisyydet täyttyvät.
 
Puiden kaato ammattilaisten huoleksi
 
Puunkorjuutyöt aiheuttavat erityisen helposti vaaratilanteita. Puiden kaatoon onkin syytä pyytää johdon omistajalta kaatoapua. Fingrid pyrkii pitämään voimajohdot ns. puuvarmoina käsittelemällä johtoaukeidensa molemmin puolin olevat 10 metriä leveät reunavyöhykkeet säännöllisesti.

Lyhyesti turvaohjeista
  • älä koskaan aja työkoneella pylväsjalkojen välistä äläkä kolmea metriä lähempää pylväsrakenteita
  • voimajohdon lähellä olevien puiden kaato on aina syytä jättää osaavien ammattilaisten tehtäväksi
  • turvallisuussyistä puutavaraa tai energiapuuta ei saa varastoida voimajohdon alla eikä sivusuuntaan mitattuna kymmentä metriä lähempänä johdon lähintä virtajohdinta
  • jos voimajohto on vaurioitunut ja virtajohdin on maassa tai lähellä maata, on hengenvaarallista mennä sen lähelle
  • muista että voimajohdosta ei koskaan "pala sulake", vaan se on aina vaarallinen!
Fingrid on yritys, joka vastaa kantaverkon toimivuudesta. Kantaverkko on sähkönsiirron runkoverkko, johon ovat liittyneet suuret voimalaitokset ja tehtaat sekä alueelliset jakeluverkot. Fingridin hallitsemaan kantaverkkoon kuuluu 400, 220 ja 110 kilovoltin voimajohtoja noin 14 000 kilometriä sekä yli 100 sähköasemaa.

Lisätietoja:
 
• Fingridin aluepäällikkö Ari Levula, puh. 0400 648 522 tai
• Tietoa turvallisesta toiminnasta voimajohtojen lähellä löytyy Fingridin verkkosivuilta www.fingrid.fi. Esitteitä ja tietoa on saatavilla myös FinnMETKO 2010 -messuilla Fingridin osastolta, joka sijaitsee FinnMetkohallissa.