;
29.7.2010 15.00
Lehdistötiedotteet

Eurooppalainen sähkömarkkinaintegraatio etenee

Läntisen Keski-Euroopan ja Pohjoismaiden kantaverkkoyhtiöt, sähköpörssit ja European Market Coupling Company EMCC ovat tänään julkaisseet tavoiteaikataulun pohjoismaisten ja läntisen Keski-Euroopan sähkömarkkinoiden yhdistämiseksi. ​
Sähkömarkkinoiden yhdistämisen ensimmäinen vaihe on tarkoitus ottaa käyttöön 9.11.2010. Ensimmäiseen vaiheeseen kuuluvat Saksan ja Pohjoismaiden väliset siirtoyhteydet. Toisen vaiheen, johon kuuluu Norjan ja Hollannin välisen NorNed-kaapelin kapasiteetti, suunniteltu käynnistyspäivämäärä on 14.12.2010.
 
Aikataulun toteutuminen edellyttää kuitenkin käyttöönoton varmistamiseksi tehtävien testien onnistumista ja ratkaisun viranomaishyväksyntää. Ensimmäisen vaiheen lopullisen toteutusajankohdan odotetaan varmistuvan syyskuun puoliväliin mennessä.
 
Läntisen Keski-Euroopan maiden ja Pohjoismaiden energiaviranomaiset, kantaverkkoyhtiöt ja sähköpörssit sekä European Market Coupling Company (EMCC) ovat sopineet ottavansa käyttöön väliaikaisen menettelyn (Interim Tight Volume Coupling eli ITVC-menettely) läntisen Keski-Euroopan ja Pohjoismaiden sähkömarkkinoiden yhdistämiseksi.
 
Käyttöön otettava menettely perustuu EMCC:n malliin, jota sovelletaan nykyisin Saksan rajoilla Tanskaan ja Ruotsiin nähden. Menettely on väliaikainen, ja se korvataan myöhemmin pysyvällä price coupling -menettelyllä, joka kattaa ainakin koko läntisen Keski-Euroopan ja Pohjoismaat.

Lisätietoja:
kehityspäällikkö Ritva Hirvonen, Fingrid Oyj, puh 030 395 4182