;
14.4.2010 00.00
Ajankohtaista

Estlink hinta-alue lähti hyvin käyntiin: Päivän sisäinen kauppa käynnistyy toukokuussa

Kaupankäynti Estlink hinta-alueella on lähtenyt hyvin käytiin, mikä on omalta osaltaan merkki pohjoismaisen markkinamallin toimivuudesta myös lähialueilla. Luotettava markkinahinta on välttämättömyys, jotta toimitusvarmuuden turvaavat tuotantoinvestoinnit toteutuisivat Baltiassa markkinaehtoisesti. Myös kantaverkkoyhtiöiden saumaton yhteistyö on ollut hankkeessa avainasemassa.Pohjoismainen sähköpörssi Nord Pool Spotin huhtikuun alusta avatun Estlink -hinta-alueen keskeisenä tavoitteena on yhdistää Suomen ja Viron sähkömarkkinat ja luoda sähkölle luotettava markkinahinta ensi vaiheessa Viron alueelle. Fingrid ja sen virolainen sisaryhtiö Elering vuokrasivat Estlinkin omistajilta noin 250 megawattia siirtokapasiteettia Nord Pool Spotin käyttöön. Yhteyden koko kapasiteetti on 350 MW. Hinta-alueen syntyminen vauhdittaa Estlink2-merikaapelihanketta, sillä markkinoiden avautuminen Baltiassa on ollut yksi keskeinen edellytys kaapelin rakentamiselle. Seuraavassa vaiheessa tavoitteena onkin liittää Latvian ja Liettuan sähkömarkkinat mukaan Nord Pool Spotin kaupankäyntijärjestelmään. Kantaverkkoyhtiöt Elering ja Fingrid ovat myös päättäneet käynnistää päivän sisäisen (intraday) kaupan Viron ja Suomen välillä 3.5.2010 alkaen. Päivän sisäisen kaupan ehdot voit lukea Nord Pool Spotin tiedotteesta .