;
4.3.2010 00.00
Ajankohtaista

Entso-E:n kymmenvuotissuunnitelma lausuntokierroksella

Eurooppalaisten kantaverkkoyhtiöiden yhteistyöjärjestö Entso-E on julkaissut kymmenvuotissuunnitelman lähitulevaisuuden verkkoprojekteista. Suunnitelma antaa tietoa investointihankkeista ja luo kuvan tulevaisuuden sähköjärjestelmästä.Entso-E päätti julkaista kymmenvuotissuunnitelmansa Ten-Year Network Development Plan (TYNDP) ennen EU:n kolmannen lakipaketin voimaantuloa. Pilottiprojektin tavoitteena on lisätä eurooppalaista tietämystä verkkosuunnittelusta ja kertoa samalla, mitä verkkovahvistuksia järjestelmävastuulliset kantaverkkoyhtiöt ovat suunnitelleet. Samalla kerätään sidosryhmien näkemyksiä prosessista. Kaikilla kiinnostuneilla on mahdollisuus esittää konsultointiprosessin kautta suunnitelmaa koskevia näkemyksiään. Entso-E:n lopullinen kymmenvuotissuunnitelma julkistetaan energia-alan EU-yhteistyökokouksessa Firenzessä kesällä 2010. Kahden vuoden välein päivitettävässä suunnitelmassa ovat kuvattuina verkkosuunnittelun haasteet, tuotanto- ja kulutusennusteet, verkkoyhteyksien tarpeet, suunnitellut investoinnit sekä tarvittavat tekniset ja taloudelliset selvitykset. Suunnitelma sisältää myös katsauksen uusiin teknologioihin ja verkon tulevaisuuteen. Kymmenvuotissuunnitelma sisältää lisäksi arvion tuotantosuunnitelmien ja sähkön kulutuksen kehityksen vaikutuksista EU:n energiapoliittisiin tavoitteisiin. EU:n tavoitteena on vähentää hiilidioksidin määrää energiantuotannossa ja lisätä uusiutuvan energian osuutta 20 %:iin vuoteen 2020 mennessä. Arvioiden mukaan tavoitteet ovat saavutettavissa edellyttäen, että rakennetaan 35 000 km uutta voimajohtoa ja uusitaan 7000 km vanhoja voimajohtoja. Kantaverkkoyhtiöiden tavoitteena on saada 44 % työstä valmiiksi seuraavan viiden vuoden aikana ja noin 56 % seuraavan viisivuotiskauden aikana. Lisätietoja: Entso-E:n tiedote