;
30.6.2010 00.00
Ajankohtaista

ENTSO-E julkaissut lopullisen kymmenvuotisen sähkönverkon kehittämissuunnitelman

Eurooppalaisten kantaverkkoyhtiöiden yhteistyöjärjestön ENTSO-E:n kymmenvuotissuunnitelma sähköverkkojen kehittämiseksi on valmistunut julkisen konsultaatiokierroksen jälkeen. Suunnitelma oli avoimesti kommentoitavana kuuden viikon ajan (1.3. - 11.4.), ja lisäksi siitä järjestettiin sidosryhmien työpaja 19.3.Eurooppalaisen verkkosuunnitelman valmistuminen Euroopan komission, sääntelyviranomaisten (ERGEGin) ja muiden sidosryhmien tuella on merkittävä saavutus ENTSO-E:lle. Verkkosuunnitelma päivitetään kahden vuoden kuluttua. Eurooppalaisen sähkönsiirtoverkon kehittämisen kymmenvuotissuunnitelma sisältää ehdotuksen sähkönsiirtoinfrastruktuuria koskevista investoinneista 34 Euroopan maassa. Sähkön rajasiirtoa koskevan Euroopan yhteisön asetuksen 714/2009 mukaisesti kymmenvuotissuunnitelma on ei-sitova asiakirja, jota päivitetään kahden vuoden välein. Ensimmäisen 10 vuoden jakson kattavassa suunnitelmassa ehdotetaan lähes 500:aa investointihanketta, joiden arvo seuraavan viiden vuoden aikana on 23 - 28 miljardia euroa. Eurooppalaisten kantaverkkoyhtiöiden yhteistyöjärjestö ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) edustaa 42:ta kantaverkkoyhtiötä 34 maassa. Järjestö perustettiin joulukuussa 2008, ja se aloitti varsinaisen toimintansa 1.7.2009. Kantaverkkoyhtiöt vastaavat sähkön siirrosta suurjänniteverkoissa, jotka muodostavat yhden tärkeimmistä infrastruktuureista Euroopassa.
Lue lisää myös www.entsoe.eu