;

Uutta tietoa työntekijöiden altistumisesta sähkökentille 400 kilovoltin sähköasemilla ja voimajohdoilla

Tampereen teknillisessä yliopistossa (TTY) on tutkittu ihmisiin indusoituvia virrantiheyksiä 400 kilovoltin sähköasemilla ja voimajohdoilla vuodesta 2005. "Nyt on varsin perusteellisilla mittauksilla saatu selväksi, ettei 400 kilovoltin sähköasemilla ja voimajohdoilla työskenneltäessä direktiiviehdotuksen raja-arvo ylity, eikä siten tarvitse alkaa kehittää suojautumista sähkökentiltä", sanoo professori Leena Korpinen. ​Nykyään TTY:n energia- ja prosessitekniikan laitoksella toimiva Korpisen ympäristöterveyden tutkimusryhmän tutkimus liittyy uuteen direktiiviehdotuksen terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista. Säännöksillä työntekijöitä suojellaan riskeiltä, joita heidän altistumisensa sähkömagneettisille kentille mahdollisesti aiheuttaa. Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää sähkökentille altistumista ja sen aiheuttamia virrantiheyksiä 400 kilovoltin sähköasemilla ja voimajohdoilla työskenneltäessä. Tutkimuksen on rahoittanut Fingrid Oyj.

Tutkimuksessa mitattiin kahtena kesänä työntekijöiden altistumista sähkökentille heidän työskennellessään 400 kilovoltin sähköasemilla ja voimajohdoilla. Yhteensä tehtiin 151 työtehtävämittausta Fingrid Oyj:n 400 kilovoltin sähköasemilla ja 110, 220 ja 400 kilovoltin voimajohdoilla.

"Mittaukset olivat tarpeellisia, koska aiemmat sähkökenttämittaukset olivat osoittaneet direktiiviehdotuksen toiminta-arvon eli 10 kilovolttia metrille paikoitellen ylittyvän 400 kilovoltin sähköasemilla", Korpinen toteaa. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että Suomessa työntekijöiden altistuminen sähkökentille 400 kilovoltin sähköasemilla tai voimajohdoilla ei ylitä direktiiviehdotuksessä esitettyä raja-arvoa 10 milliampeeria neliömetrille. Mittausten perusteella määritelty suurin virrantiheys oli 6,4 milliampeeria neliömetrille kaulan alueella.

Lääketieteellisen tutkimuksen (ETL-koodi R05041) tulokset on juuri julkaistu Bioelectromagnetics- lehdessä.

Tampereen teknillisen yliopiston tiedote