;
11.2.2009 00.00
Lehdistötiedotteet

Pohjoismaiden ja Baltian alueiden yhteinen verkkosuunnitelma valmistunut

Itämeren alueen kantaverkko-organisaatiot ovat tehneet yhteisen sähköverkkosuunnitelman, jossa tutkittiin Baltian maiden liittämistä pohjoismaisiin ja Manner-Euroopan sähkömarkkinoihin. Suunnitelmissa on muun muassa rakentaa uusi sähkön siirtoyhteys, Estlink 2, Suomen ja Viron välille sekä yhteys Puolasta Liettuaan.

Selvitykseen osallistuivat Baltian maiden, Puolan, Ruotsin ja Suomen kantaverkkoyhtiöt. Tutkittavina olivat sähkönsiirtoyhteydet Baltiasta Suomeen, Puolaan ja Ruotsiin. Selvityksessä arvioitiin uusien sähkönsiirtoyhteyksien tuottamia hyötyjä sähkömarkkinoiden näkökulmasta. Selvityksen pohjana käytettiin useaa vaihtoehtoista Itämeren alueen sähkön tuotanto- ja kulutusskenaariota vuodelle 2025. Tarkastelujakson valintaan vaikutti investointien pitkä toteutus- ja käyttöaika.

Arvioitujen markkinahyötyjen kannalta kannattavin vaihtoehto olisi rakentaa yhteydet Suomesta Viroon (Estlink 2 - hanke) ja Puolasta Liettuaan. Seuraavaksi paras vaihtoehto olisi rakentaa ainoastaan yhteys Puolasta Liettuaan. Kolmanneksi kannattavin vaihtoehto olisi Puolan ja Ruotsin yhteyksien toteutus. Markkinahyötyjen kannalta neljänneksi paras vaihtoehto olisi kaikkien kolmen tutkitun yhteyden toteuttaminen.

Alueen käyttövarmuuden ja markkinaintegraation nopeaksi kehittämiseksi on kuitenkin järkevää toteuttaa kaikki yhteydet pitkällä aikavälillä. Kolmen hankkeen toteuttaminen merkitsisi merkittävää edistysaskelta Itämeren alueen yhteisen sähköverkon kehityksessä. 

Siirtoyhteyksien toteuttaminen lupaprosesseineen vie useita vuosia, joten uusista yhteyksistä ei ole aivan lähitulevaisuudessa apua Baltian alueelle. Alueen kantaverkko-organisaatioiden yhteistyötä on päätetty jatkaa lähitulevaisuutta koskevilla käyttövarmuustarkasteluilla. Samalla selvitetään toukokuun loppuun mennessä uusien siirtoyhteyshankkeiden toteutusaikataulu.

- Kesän jälkeen työ jatkuu uuden eurooppalaisen yhteistyöjärjestön ENTSO-E:n (European Network of Transmission System Operators - Electricity) Itämeren alueen suunnitteluyhteistyönä. Ensimmäinen koko Eurooppaa koskeva 10 vuoden verkkosuunnitelma julkaistaan vuonna 2010, kertoo Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen. 100 miljoonaa EU tukea Selvityksessä yhtenä vaihtoehtona ollut Suomen ja Viron välinen Estlink2-yhteys on saamassa EU:lta 100 miljoonaa euroa tukea. Tuki on osa laajempaa elvytyspakettia, jonka tavoitteena on piristää taloutta ja samalla tukea strategisia tavoitteita, kuten energian toimitusvarmuutta Baltiassa.

Tuen avulla noin 280 miljoonaa euroa maksavan hankkeen aikataulua voitaneen kiristää, jolloin se valmistuisi mahdollisesti jo ennen vuotta 2015.

- Fingridin investointipäätöksen keskeisenä edellytyksenä on, että Baltian maat - erityisesti Viro - sitoutuvat sähkömarkkinoiden avautumiseen EU:n vaatimusten mukaisesti. Hankkeen aikataulun kiristäminen merkitsisi, että markkinoiden avaamisen aikataulua täytyisi Virossa nopeuttaa selvästi, Ruusunen kommentoi.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, puh. 040 593 8428
Johtaja Jussi Jyrinsalo, puh. 040 550 2044