;
24.8.2009 00.00
Lehdistötiedotteet

Fingrid muistuttaa varovaisuudesta voimajohtojen läheisyydessä metsästyskaudella

Voimajohtoaukeat ovat monien riistaeläinten suosimia alueita. Hyvän näkyvyyden vuoksi alueita käytetään usein metsästykseen. Voimajohtojen läheisyydessä on kuitenkin syytä olla varovainen. Pylväitä, johtimia ja eristimiä kohti ei saa koskaan ampua, sillä voimajohdolle aiheutettu pieneltäkin tuntuva vaurio saattaa johtaa vakaviin seurauksiin.

Suomessa voimajohtojen alle jäävä maa-alue on yli 60 000 hehtaaria. Johtoalueet raivataan mekaanisesti 5-8 vuoden välein, jotta johtoaukeiden puusto ei aiheuta vaaraa voimansiirtoverkolle.

Matalan puu- ja pensaskasvillisuuden vuoksi riistaeläimet viihtyvät erityisen hyvin voimajohtoaukeilla. Metsästäjälle nämä alueet tarjoavat varsin hyviä passilinjoja, mutta Fingridistä muistutetaan, että voimajohtojen läheisyydessä on aina varottava johdon rakenteita. Passipaikat kannattaa sijoittaa niin, etteivät voimajohdon rakenteet ole ampumalinjalla. Ajoneuvoja tai korkeita apuvälineitä käytettäessä on aina myös varottava ulottumasta liian lähelle pylväitä tai johtorakenteita. Turvallinen etäisyys on vähintään viisi metriä. Mikäli metsästyslava on tarkoitus sijoittaa johtoalueelle, pitää sen rakentamiselle ensin hakea lausunto johdon omistajalta. Lausunnon, ja sen kautta saadun mahdollisen luvan, tarkoituksena on varmistaa voimajohtoalueen turvallinen käyttö. 

Luvan saaminen on tärkeää turvallisuusseikkojen lisäksi myös siksi, että Fingrid osaa huomioida alueen erityispiirteet johtoalueiden hoitoa suunnitellessa. Tällöin vältytään vahingoilta alueen kunnossapito- ja raivaustöiden yhteydessä. Johtoalueelle ei pidä luvatta pystyttää muitakaan rakennelmia. Turvallisin paikka niille on johtoalueen ulkopuolella.
 
Johtoaukean laidat soveltuvat parhaiten myös riistaeläinten ruokintapaikoiksi. Ruokintapaikkojen valmistelussa on hyvä pitää mielessä, että maan alla saattaa olla maadoitusjohtoja, jotka voivat maanmuokkauksessa tulla näkyviin ja aiheuttaa turvallisuusriskin. Myös ruokintapaikan sijoittamiseksi johtoalueelle tarvitaan sekä maanomistajan lupa että johdon omistajan lupa.

Fingridin maanlaajuinen kantaverkko on keskeinen osa Suomen sähköjärjestelmää. Yhtiön omistuksessa on Suomen kantaverkko ja kaikki merkittävät ulkomaanyhteydet. Voimajohtoja on yhteensä 14 000 kilometriä ja sähköasemia 106. Fingridin asiakkaina on sähköntuottajia, suurteollisuusyrityksiä sekä alue- ja jakeluverkonhaltijoita.

Lisätietoja:
Maankäyttöpäällikkö Ilkka Alm, puh. 030 395 5101
Kunnonhallintapäällikkö Marcus Stenstrand, puh. 030 395 5172