;
14.8.2009 00.00
Pörssitiedotteet

Fingrid konsernin osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2009

Fingrid konsernin osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2009


Konsernin huhti-kesäkuun liikevaihto oli 68 miljoonaa euroa (78 milj. euroa). Tasesähkön myynti oli 19 miljoonaa euroa (21 milj. euroa) ja tasesähkön osto oli 15 miljoonaa euroa (23 milj. euroa). IFRS:n mukainen tappio ennen veroja oli -3 miljoonaa euroa (-2 milj. euroa). Konsernin huhti-kesäkuun liikevaihto oli 68 miljoonaa euroa (78 milj. euroa). Tasesähkön myynti oli 19 miljoonaa euroa (21 milj. euroa) ja tasesähkön osto oli 15 miljoonaa euroa (23 milj. euroa). IFRS:n mukainen tappio ennen veroja oli -3 miljoonaa euroa (-2 milj. euroa).

Konsernin liikevaihto oli 184 miljoonaa euroa (193 milj. euroa) tammi-kesäkuun aikana. Kantaverkkotariffia ja Venäjän siirtotariffia nostettiin vuoden alusta 4,5 %. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 0,9 miljoonaa euroa (1,0 milj. euroa). Sähkön kulutuksen laskun seurauksena kantaverkkotulot alenivat hieman vuoden alussa toteutetusta 4,5 prosentin tariffikorotuksesta huolimatta.

Tasesähkön myynti pysyi ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 48 milj. euroa (48 milj. euroa). Tasesähkön osto puolestaan laski ja oli 43 miljoonaa euroa (46 milj. euroa). Nämä muutokset ostossa johtuivat lähinnä kulutus- ja tuotantotaseiden käsittelystä kahdessa eri taseessa. Rajasiirto- ja huippuvoimatuotot nousivat edellisen vuoden tasosta hieman. Läpisiirtokorvaukset eurooppalaisten kantaverkkoyhtiöiden välillä nousivat 6 miljoonaan euroon. Turpeen syöttötariffituotot ja -kulut pysyivät ennallaan. Poistot, kunnonhallinta-, reservi- ja henkilöstökulut nousivat, kun taas häviösähkökulut laskivat hieman. Tammi-kesäkuun ja huhti-kesäkuun muutokset verrattuna edellisen vuoden vastaaviin ajanjaksoihin ilmenevät alla olevasta taulukosta.