;
16.11.2009 00.00
Muut

Energiavisio 2050 -raportti on valmistunut

Energiateollisuuden Visio 2050 - raportti kertoo konkreettisesti, että valtioneuvoston asettama päästövähennystavoite on saavutettavissa. Vision punaisena lankana on hiilineutraali sähkön ja kaukolämmön tuotanto vuonna 2050. Se tarkoittaa, että energia-ala vähentää omat hiilidioksidi-päästönsä niin alas kuin käytännössä on mahdollista ja auttaa lisääntyvällä sähkön ja kaukolämmön käytöllä vähentämään päästöjä myös muilla sektoreilla, kuten liikenteessä, lämmityksessä ja teollisuudessa. -Neljän skenaarion pohjalta syntynyt energiateollisuuden visio ei ole ennuste vaan se on tavoitetila, johon näemme Suomen energiapolun voivan johtaa, mikäli polulle ei aseteta tai ilmaannu yllättäviä esteitä, arvioi toimitusjohtaja Juha Naukkarinen Energiateollisuus ry:stä. Naukkarinen esitteli visiota vuodelle 2050 Energiateollisuuden liittokokousseminaarissa 12. marraskuuta.
 
Energiatehokkuus nousee visiossa keskeiseen asemaan. Siksi tarvitaan huomattavaa panostusta siihen liittyvään teknologiaan. Myös älykkääseen sähköverkkoon, hiilidioksidin talteenotto- ja varastointiteknologiaan (CSS), matalaenergiarakentamiseen ja sähköisen liikenteen kehittämiseen on panostettava. Liikenteen sähköistymisen edistämiseksi on verotusta kehitettävä siten, että se tukee sähköautojen ja ladattavien hybridiautojen käyttöönottoa.
 
Vision mukaan energiankäyttö tehostuu huomattavasti vuoteen 2050 mennessä. Tehostumista tapahtuu kohteissa, joissa sähköllä ja kaukolämmöllä on merkittävä rooli, kuten rakennusten lämmityksessä, kotitalouksien sähkön käytössä, teollisuudessa ja palveluissa sekä henkilöautoliikenteessä. Näiden lisäksi energian loppukäyttö tehostuu esimerkiksi teollisuuden prosesseissa, mutta sen suuruutta ei visiossa ole arvioitu.
 
Energiankäytön tehostumisen seurauksena sähkön osuus energian loppukäytöstä kasvaa nykyisestä 28 prosentista 42 prosenttiin. Energiateollisuuden vision mukaan sähkön ja kaukolämmön avulla vähennetään runsaat puolet Suomen kaikista kasvihuonepäästöistä. Sähkön ja kaukolämmön päästöt ovat nykyään 39 prosenttia Suomen päästöistä.
 
Energiateollisuuden vision pohjana on Turun Kauppakorkeakoulun Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen suunnittelema ja toteuttama tulevaisuusprosessi.
 
Lisätietoja: Energiateollisuus ry