;
30.12.2008 00.00
Lehdistötiedotteet

Sähkön siirtosopimukset Venäjältä Suomeen vuodelle 2009

Kantaverkkoyhtiö Fingrid on tehnyt sopimukset kolmen sähköntuojan kanssa sähkönsiirrosta Venäjältä Suomeen vuodelle 2009. Yhteyksien kaupallinen kapasiteetti on yhteensä 1300 megawattia (MW). 

Fingrid Oyj:n Venäjän yhteyksillä sähköä tuovat jatkossa seuraavat yhtiöt: 

                                                               Teho MW
Fortum Power and Heat Oy (Suomi)     405
RAO Nordic Oy (Suomi)                        645
Scaent AB (Ruotsi)                                250
Yhteensä                                              1300

Venäjän kantaverkkoyhtiön, Federal Grid Company (JSC "FGC UES") antaman selvityksen mukaisesti venäläinen sähkönmyyjä INTER RAO UES on sopinut sähköntoimituksesta Venäjältä Suomeen mainittujen yhtiöiden kanssa. Fingridin siirtosopimukset sähköntuojien kanssa on tehty vuoden mittaisina.

Fingridin vuoden 2009 siirtopalvelusopimuksissa poistetaan häiriötilanteissa tuonnin osalta käytössä ollut 100 minuutin takaus (ns. priimaus) sekä siirrytään tuonnissa Pohjoismaisen sähköpörssin Nord Pool Spotin käyttämään yleiseurooppalaiseen kaupankäyntivuorokauteen (CET). Kehitystyö Venäjän tuonnin siirtoehtojen muuttamisesta sähkömarkkinoita paremmin palveleviksi jatkuu yhdessä venäläisten osapuolten kanssa ja uudet markkinaehtoisemmat tuontiehdot on tavoitteena ottaa käyttöön vuoden 2009 aikana.

Venäjän yhteyksien siirtopalvelun englanninkielinen kuvaus voimassa olevine siirtotariffeineen sekä suunnitelmia markkinaehtoisemman tuontimahdollisuuden kehittämisestä on esitetty Fingridin Internet-sivuilla.

Lisätietoja: Asiakaspäällikkö Jarno Sederlund, 030 395 4251 tai 040 519 5071