;
21.5.2008 00.00
Lehdistötiedotteet

Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla ennätyksellisen suuret pullonkaulat alkuvuonna

Pohjoismaisilla sähkön tukkumarkkinoilla aluehinnat ovat poikenneet toisistaan merkittävästi alkuvuoden aikana.Sähkön tunneittainen spot-hinta on ollut Suomessa jopa nelinkertainen verrattuna vastaavaan hintaan Etelä-Norjassa, kun teknisistä vioista aiheutuneet siirtoverkon pullonkaulat Pohjoismaiden eteläosissa ovat hankaloittaneet entisestään norjalaisen vesisähkön pääsyä pohjoismaisille markkinoille. Sen sijaan Suomessa ja Ruotsissa on ollut käytännössä sama hinta koko alkuvuoden ajan. Merkittävimmät rajoitukset sähkön siirtokapasiteetissa ovat olleet Etelä-Norjan ja Etelä-Ruotsin välillä sijaitsevan Hasle-leikkauksen siirtoyhteyksillä sekä Etelä-Norjan ja Tanskan Jyllannin välisessä Skagerrak-yhteydessä. Suomen ja Ruotsin välillä ei ole ollut ongelmia ja sähkömarkkina on pysynyt hyvin yhtenäisenä. Norjan ja Ruotsin välistä Hasle-leikkausta rajoittavat Norjan puolella kaksi erillistä kaapelivikaa. Nämä viat rajoittavat Haslen normaalin noin 2000 MW siirtokapasiteetin selvästi alle puoleen. Statnettin ilmoituksen mukaan vikojen korjaaminen kestää tämän vuoden syksyyn. Tanskan ja Norjan välinen Skagerrak 3 - merikaapeli on sähköpörssi Nordpoolille annetun sähkömarkkinailmoituksen mukaan poissa käytöstä kesään 2008 asti muuntajavian vuoksi. Vian vuoksi Skagerrak-yhteydellä on käytettävissä vain puolet normaalista 1000 MW siirtokapasiteetista. Kuluvan vuoden aikana tammikuusta toukokuun puoliväliin Suomessa ja Ruotsissa on ollut sama tunneittainen spot-hinta 99,5 % ajasta. Koko pohjoismaisella sähkömarkkina-alueella yhtenäinen hinta on vallinnut ainoastaan 12 % ajasta vastaavana aikana. Viime vuoden vastaavat luvut koko vuoden osalta olivat Suomen ja Ruotsin välillä 95 % ja pohjoismaissa 29 %. Lisätietoja: toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, puh. 030 395 5140 fi/media/lehdistotiedotteet/pohjoism_integraatio.jpg