;
21.4.2008 00.00
Lehdistötiedotteet

Lappeenrannasta Joroisiin suuntautuvan uuden voimajohdon suunnittelu käynnistyy

Johtoreitit ilmakuvataan touko-kesäkuussa. Fingrid aloittaa 400 kilovoltin voimajohdon suunnittelun Lappeenrannan Yllikkälästä Joroisten Huutokoskelle. Touko-kesäkuussa johtoreitti kartoitetaan helikopteri-ilmakuvauksilla. Parhaillaan on käynnissä hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen ajantasaistus.Suunniteltu noin 150 kilometrin pituinen voimajohto sijoittuu Lappeenrannan, Lemin, Taipalsaaren, Savitaipaleen, Suomenniemen, Ristiinan, Mikkelin, Juvan, Pieksämäen ja Joroisten kuntien alueille. Käynnistyvässä kartoitusvaiheessa selvitetään ja ilmakuvataan kaikki ympäristönvaikutusten arvioinnissa esitetyt voimajohdon reittivaihtoehdot. Myöhemmin maastossa suoritettavia tutkimuksia varten Fingrid hakee tutkimuslupaa Etelä- ja Itä-Suomen lääninhallituksilta. Fingrid teki 1990-luvun lopulla ympäristövaikutusten arviointimenettelyn uudesta johtoreitistä, mutta päätyi tuolloin siirtämään johtohankkeen toteutusta. Hanke laitettiin uudelleen vireille viime vuonna. Nyt vireillä olevassa ajantasaistustyössä lähtökohtana on alkuperäisessä YVA:ssa esitetty johtoreitti ja tekniset ratkaisut, joita muuttuneissa olosuhteissa tarkistetaan nykyisyyttä vastaaviksi. Tarkistuksen kohteina ovat muun muassa rakennuskanta, kaavoitustilanne, luonto-olosuhteet sekä tiedottaminen. Ajantasaistaminen kestää arviolta alkusyksyyn 2008, koska selvitettäviä erityiskohteita on yli toista sataa. Varsinaisen lunastusmenettelyn arvioidaan alkavan vuonna 2009 ja voimajohdon rakentamisen puolestaan noin vuonna 2010. Kantaverkkoa vahvistettava kaakossa Uusi voimajohto rakennetaan tarpeeseen. Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueilla on paljon sähköntuotantoa ja tuontia. Voimansiirtoyhteydet Kymenlaaksosta muualle kantaverkkoon ovat kuormittuneet raskaasti ja ovat lähellä siirtokykyrajaa. Nykyinen kantaverkko ei kestä tuotannon lisäystä ilman merkittävää kantaverkon vahvistamista. Tehtyjen verkkoselvitysten perusteella Kaakkois-Suomen kantaverkkoa on tarpeen vahvistaa uudella, pääosin nykyisen 400 kV voimajohdon Yllikkälä - Huutokoski rinnalle rakennettavalla voimajohdolla Lappeenrannan ja Varkauden alueiden välillä. Voimajohto tarvitaan ylläpitämään kantaverkon siirtokyky Kymenlaaksossa sähkönsiirtotarpeiden kasvaessa. Lisätietoja:
Ympäristövaikutusten ajantasaistus: vanhempi asiantuntija Hannu Ylönen, puh. 030 395 5259
Voimajohdon suunnittelu: projektipäällikkö Antti Linna, puh. 030 395 5168