;
9.11.2008 00.00
Ajankohtaista

Fingrid on perustanut uudet asiakastoimikunnat

Fingrid on perustanut kolme asiakastoimikuntaa: verkko-, käyttö- ja markkinatoimikunta. Tarkoituksena on syventää asiakasyhteistyötä ja ottaa kattavammin huomioon erilaisten asiakasryhmien tarpeet. Yhtiön neuvottelukunnan toiminta jatkuu entisellään yhtiön toimintaa kokonaisuutena tarkastelevana yhteistyöelimenä. Asiakastoimikuntien kokoonpanot: Verkkotoimikunta

Jäsenet:
Pasi Heinonen, LE Sähköverkko Oy
Heikki Hukkanen, PVO-Alueverkot Oy
Esa Kalla, Outokumpu Stainless Oy
Jarkko Kohtala, Vattenfall Verkko Oy 
Arto Pajunen, Järvi-Suomen Energia Oy
Pekka Pollari, UPM Sähkönsiirto Oy
Harri Salminen, Turku Energia Sähköverkot Oy 
Eero Vauhkala, Fortum Sähkönsiirto Oy Fingridin jäsenet:
Kari Kuusela, Fingrid Oyj (puheenjohtaja)
Petri Parviainen, Fingrid Oyj (sihteeri) Käyttötoimikunta

Jäsenet: 
Jukka Rajala Etelä-Pohjanmaan Alueverkko Oy
Raimo Peltola Fortum Power and Heat Oy
Jaakko Puotinen Stora Enso Oyj
Erkki Nuortio Kemijoki Oy
Erkki Tiippana VR-Rata Oy Ab
Teppo Härkönen Helen Sähköverkko Oy
Jorma Myllymäki Vattenfall Verkko Oy
Hannu Halminen Boliden Harjavalta Oy Fingridin jäsenet:
Reima Päivinen Fingrid Oyj(puheenjohtaja)
Kimmo Kuusinen Fingrid Oyj (sihteeri) Markkinatoimikunta

Jäsenet: 
Karri Mäkelä Nord Pool Finland Oy
Jukka Muilu Energiakolmio Oy
Antti Koskelainen Suomen ElFi Oy
Jukka-Pekka Häkli Solidus Oy
Vesa Mäkilä Turku Energia
Karl-Henrik Nordblad  Fortum Power and Heat Oy
Harri Mattila Helsingin Energia
Ilkka Salonen Vattenfall Sähkönmyynti Oy
Pekka Tynkkynen UPM-Kymmene Oyj Fingridin jäsenet:
Juha Kekkonen Fingrid Oyj (puheenjohtaja)
Jarno Sederlund Fingrid Oyj (sihteeri)