;

Sähkömarkkinatiedon saatavuutta lisätään

Sähkömarkkinaviranomaiset Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, Saksasta ja Puolasta ovat julkistaneet yhteisen raportin, jossa he sitoutuvat harmonisoimaan ja parantamaan sähkömarkkinatiedon saatavuutta. Pohjoismaiden kantaverkkoyhtiöiden yhteisjärjestö Nordel on jo omalta osaltaan sopinut vastaavista toimista.

Sähkömarkkinaviranomaisten eurooppalainen yhteistyöorganisaatio (ERGEG) perusti viime vuonna seitsemän alueellista hanketta, joiden tavoitteena on sähkömarkkinoiden alueellinen kehittäminen osana eurooppalaisia sähkön sisämarkkinoita. Näistä Pohjois-Euroopan alueen hankkeessa on keskitytty pohjoismaiden ja Keski-Euroopan markkinoiden harmonisointiin.

Viranomaisten julkistama raportti tarkentaa EY:n asetusta rajat ylittävästä sähkönsiirrosta sekä siirtorajoitusten hallinnan suuntaviivoja tietojen läpinäkyvyyden ja saatavuuden osalta. Sähkön tuotantoa koskevat tiedot tullaan julkaisemaan ensimmäistä kertaa samassa laajuudessa kaikissa kuudessa maassa.

Tuotantotieto tulee olla saatavilla heinäkuun 2008 alusta lähtien joko kansallisen kantaverkkoyhtiön tai alueen sähköpörssin internetsivuilla. Tiedot verkon kuormituksesta, siirroista, rajayhteyksien käytöstä ja tasehallinnasta on julkaistava jo vuoden 2008 alusta lähtien.

Nord Poolin - verkkosivustolla ja myös Fingridin internetsivuilla on jo entuudestaan paljon markkinatietoa kaikkien saatavilla ja palvelua parannetaan entisestään vielä tämän vuoden kuluessa.

Englanninkielinen raportti on luettavissa Energiamarkkinaviraston internetsivuilta: www.energiamarkkinavirasto.fi. Nordelin toimintaohjelmaan voi puolestaan tutustua verkko-osoitteessa www.nordel.org