;
19.11.2007 00.00
Lehdistötiedotteet

Olkiluodon kaasuturpiinivoimalaitos vihittiin käyttöön

Fingrid Oyj:n ja Teollisuuden Voima Oy:n (TVO) yhteishankkeena rakentama Olkiluodon kaasuturpiinivoimalaitos vihittiin käyttöön tänään. Vihkijänä toimi sisäasiainministeri Anne Holmlund. Yhteistyössä toteutettu 100 MW:n (megawatin) voimalaitos palvelee molempia osapuolia. Kaasuturpiinilaitos tuottaa tarvittaessa nopeasti sähköä kantaverkkoon. Toisaalta se turvaa Olkiluodon laitosyksiköiden ulkopuolisen sähkön saannin kantaverkon laajassa häiriötilanteessakin.

Kaasuturpiinilaitoksen sydämenä on kaksi koeteltua tekniikkaa edustavaa MAN TURBO AG:n toimittamaa TwinPac-koneikkoa, joiden kummankin teho on 50 MW. Kumpikin muodostuu kahdesta kaasuturpiinista ja yhdestä generaattorista, jotka on kytketty toisiinsa. USA:laisen Pratt & Whitneyn valmistamat turpiinit on kehitetty lentokonemoottorista. Generaattorit on valmistanut saksalainen Siemens AG.  Polttoaineena on rikitön kevyt polttoöljy. Voimalaitos käynnistyy alle seitsemässä minuutissa täyteen tehoonsa, 100 megawattiin. Laitos on miehittämätön ja se voidaan käynnistää ja pysäyttää kauko-ohjauksella Fingridin voimajärjestelmäkeskuksesta Helsingistä sekä OL1:n, OL2:n ja jatkossa myös OL3:n valvomoista. Laitoksen paikallisvalvonnasta ja -käytöstä sekä laitoksen ylläpidosta vastaa TVO.

Olkiluodon kaasuturpiinilaitos vastaa sekä Fingridin että TVO tarpeisiin. Fingridin tehtävä on vastata Suomen sähköjärjestelmän käyttövarmuudesta. Järjestelmän häiriötilojen hallintaan se tarvitsee tietyn suuruisen ns. nopean reservin, jonka avulla estetään häiriön laajeneminen valtakunnalliseksi. Olkiluodon laitos on merkittävä lisä nopeisiin reserveihin. TVO:ta se taas palvelee varmistamalla laitosyksiköiden ulkopuolisen sähkön saannin myös siinä hyvin harvinaisessa tilanteessa, että sähköä ei saada kantaverkosta yhdenkään olemassa olevan yhdysjohdon kautta. Yhteys kaasuturpiinilaitokselle toimii näin sähkön saannin lisävarmistuksena. 

Reservejä tarvitaan käyttövarmuuden turvaamiseksi

- Fingridin keskeisiä tehtäviä on vastata maamme sähköjärjestelmän käyttövarmuudesta. Käyttövarmuuden turvaamiseksi Fingrid pitää yllä reservejä erityisin sopimuksin teollisuuden ja voimalaitosten kanssa sekä hankkimalla omistukseensa ja hallintaansa muun muassa kaasuturpiinikapasiteettia, sanoi Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen.

- Fingridin omien varavoimalaitosten yhteisteho nousee nyt 615 MW:iin. Varavoimalaitoksia on rakennettava jatkossakin ja Fingrid on aikeissa rakentaa lisää kapasiteettia noin 200 MW tähtäimenään vuodet 2012-2013. Varavoimaa on kasvatettava uusien suurten voimalaitosyksikköjen myötä. Tämä on iso haaste Fingridille, jonka kokonaisinvestoinnit kasvavat lähivuosina 100 - 200 miljoonan euron vuositasolle. Olkiluodon laitoksen investointikustannukset ovat olleet yhteensä noin 50 miljoonaa euroa, Ruusunen kertoi.

Huomattava synergiaetu

TVO:n toimitusjohtaja Pertti Simola korosti uuden kaasuturpiinilaitoksen tuomaa huomattavaa synergiaetua. - Tämän laitoksen rakentaminen edustaa innovatiivista yhteistyöajattelua, jonka tuloksena yksi plus yksi on enemmän kuin kaksi. Olemme saaneet kustannustehokkaan ja luotettavan teknisen ratkaisun, joka kykenee vastaamaan täysimääräisesti kummankin osapuolen, Fingridin ja TVO:n, tarpeisiin. 
 
- Meillä TVO:lla kaikissa toiminnoissa on aina ensimmäisenä asiana turvallisuus, ja tähän kulttuuriin kaasuturpiinivoimalaitos sopii erittäin hyvin. Se tuo vielä yhden lisävarmistuksen laitosyksiköidemme jo entuudestaan moninkertaisesti varmistettuun varatehonsaantiin, Simola sanoi.

Lisätietoja antavat:
Projektijohtaja Martti Merviö, Fingrid Oyj, puh. 0400 511347
Toimistopäällikkö Jaakko Tuomisto, TVO, puh. 0500 121569
Viestintäpäällikkö Leni Lustre-Pere, Fingrid Oyj, puh. 0400 438604
Tiedotuspäällikkö Juhani Ikonen, TVO, puh. 0500 834513