;
20.11.2007 00.00
Ajankohtaista

Nordel julkisti lähivuosien toimenpideohjelmansa

Pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden yhteistyöjärjestö Nordel on tänään julkistanut lähivuosien toimenpideohjelmansa. Ohjelmalla pyritään tehostamaan pohjoismaisten sähkömarkkinoiden toimintaa, edistämään eurooppalaista sähkömarkkinaintegraatiota, kehittämään yhteistyötä Baltian ja Pohjois-Euroopan TSO:iden välillä sekä tehostamaan pohjoismaisten TSO:iden yhteistyötä voimajärjestelmän suunnittelussa ja käytössä

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt toteuttavat jo aikaisemmin sovitun miljardin euron investointiohjelman vuoteen 2013 mennessä. Seuraava investointisuunnitelma julkistetaan vuoden 2008 alkupuolella. Investoinneilla parannetaan yhteispohjoismaisten markkinoiden toimintaa merkittävästi ja vähennetään markkinoiden eriytymistä omiksi hinta-alueikseen.

Nordelin mukaan pohjoismaisia verkkoinvestointeja ei edistetä uusilla organisaatiomalleilla vaan investoinneilla kantaverkkoon ja vahvalla sitoutumisella markkinoiden edistämiseen. Nordelilla on selkeä näyttö toimivasta yhteistyöstä, sillä Pohjoismaat ovat olleet edelläkävijöitä markkinoiden edistämisessä.

Julkisuudessa on käyty keskusteluja myös pohjoismaisesta alueellisesta kantaverkko-operaattorista. Tässä niin sanotussa ISO-mallissa (Independent System Operator) operaattori hallinnoisi ja käyttäisi verkkoa, mutta verkon omistus olisi toisella yhtiöllä. Nordel pitää itsenäisten kantaverkkoyhtiöiden yhteistoimintaa kuitenkin kustannustehokkaampana ja varmempana mallina vastata markkinoiden haasteisiin. Koko toimenpideohjelma on luettavissa Nordelin verkkosivustosta  www.nordel.org

Lisätietoja:  
Erkki Stam 030 395 5214, 040 706 4140