;
15.10.2007 00.00
Muut

Mediasta poimittua - Syöttötariffeissa ei pidä toistaa muiden virheitä

13.10.2007 Turun Sanomat ​Pohjolan Voiman toimitusjohtajan Timo Rajalan mielestä Suomeen voitaisiin rakentaa tuulivoimaa 500-1 000 megawattia. Nyt tuulimyllyjä pyörii 100 megawatin verran. Rajalan mukaan tuulivoiman nostaminen yli 1 000 megawatin alkaa olla todella kallista, sillä sopivia paikkoja on vain avomerellä ja rakentaminen siellä on kallista.

Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen (kesk) on arvioinut, että tuulivoimaloita voitaisiin rakentaa 2 000-3 000 megawattia. Pekkarisen mielestä se edellyttäisi syöttötariffien käyttöä.

Rajalan mielestä tukimuoto on verrattavissa aikaisempiin maataloustukiin sillä erolla, että tukea ei makseta valtion budjetista, vaan se peritään sähkölaskussa suoraan kuluttajalta.
Tanskassa tuulivoiman syöttötariffi näkyy korkeana siirtohintana. EU:n vaatima uusiutuvan energian lisäys edellyttää Rajalan mielestä Suomessa sitä, että nykyiset verotuet pitää säilyttää ja laajentaa peltoenergiaan, investointituet tulisi nostaa 30 miljoonasta eurosta 100 miljoonaan euroon vuodessa ja lisäksi energiapuun korjuun niin sanottu Kemera-tuki pitäisi nostaa vähintään 30 miljoonaan euroon vuodessa. Rajalan mukaan bioenergiaa olisi tuettava niin, että se lisää tarjontaa, mutta ei aiheuta puupulaa selluteollisuudelle.

Lähde: Cision