;
30.11.2007 00.00
Ajankohtaista

Huippuvoiman ylläpidossa siirrytään talvikauteen

Uuden talvijakson alkaessa joulukuun alussa huippuvoiman ylläpidossa mukana olevat lauhdevoimalaitokset ovat jälleen siirtyneet enintään 12 tunnin käynnistysvalmiuteen. Sähkön toimitusvarmuutta turvaavan erillisen tehoreservilain nojalla Fingrid voi käynnistää tehotasapainon ylläpitämiseksi Kristiina 1, Mussalo 2 ja Vaskiluoto 3:n voimalaitokset.

Viime talvikaudella Fingrid käytti tehoreservilain mukaista tuotantokapasiteettia yhden kerran helmikuun alussa.

Mussalon kaasuturbiinilaitoksessa on parhaillaan meneillään korjaustyö, jonka arvioidaan valmistuvan joulukuun puolivälissä. Korjaustyö ei vaikuta Mussalon lauhdeyksikön käynnistysvalmiuteen. Korjauksen jälkeen noin 80 MW kaasuturbiinilaitos liittyy jälleen huippuvoiman ylläpitoon, jolloin sopimusten mukainen 600 MW huippuvoimakapasiteetti on kokonaisuudessaan käynnistysvalmiudessa.

Talvijakso ulottuu helmikuun loppuun saakka.