;
5.7.2006 00.00
Lehdistötiedotteet

Siirtokapasiteettia varattavissa Fingridin Venäjän siirtoyhteyksillä

Kantaverkkoyhtiö Fingrid tarjoaa sähkömarkkinaosapuolille sähkön siirtomahdollisuuksia Venäjän yhdysjohtojensa kautta. Yhdysjohdoilta vapautuu siirtokapasiteettia vuoden 2007 alusta lukien yhteensä 250 megawattia (MW).Siirtokapasiteettia tarjotaan markkinaosapuolten käyttöön yhtäläisin siirto- ja hintaehdoin. Vuoden 2007 alusta siirtokapasiteettia on varattavissa yhteensä 250 MW.

Siirtovaraukset ensi vuoden alusta alkaville sopimusjaksoille on tehtävä Fingridille elokuun loppuun mennessä. Sopimusjaksot voivat vaihdella yhdestä useampaan vuoteen. Pienin mahdollinen varausyksikkö on 50 MW.

Venäjän yhteyksien siirtopalvelun kuvaus löytyy Fingridin kotisivuilta www.fingrid.fi. Siirtopalvelun ehtoja ja hinnoittelua tullaan todennäköisesti tarkistamaan vuoden 2007 alusta muuttuvia olosuhteita vastaaviksi. Euroopan kantaverkoissa tapahtuvien sähkön läpisiirtojen korvausmenettely (ITC-menettely) muuttunee vuoden 2007 aikana ja valmistelussa oleva esitys vaikuttaisi Venäjältä tapahtuvan tuonnin aiheuttamiin kustannuksiin ja tuonnille kohdistettaviin maksuihin. Myös kauppa- ja teollisuusministeriön johdolla valmisteltu lakiesitys lauhdevoimakapasiteetin käyttövalmiuden säilyttämisestä sisältää mahdollisuuden kattaa aiheutuvia kustannuksia ETA -alueen ulkopuolelta tapahtuvalta tuonnilta perittävillä maksuilla. Lisäksi Venäjän kantaverkkoyhtiö FSK EES Rossiin ja Fingridin välistä järjestelmäsopimusta ollaan parhaillaan uudistamassa, millä tulee myös olemaan vaikutusta siirtopalvelun ehtoihin Venäjän yhteyksillä.

Fingrid vahvistaa siirtovaraukset syksyn aikana saatuaan selvityksen vastaavista varauksista Venäjän puoleisilla siirtoyhteyksillä. Venäjän raja- ja kantaverkkosiirroista vastaa kantaverkkoyhtiö FSK EES Rossii.

Lisätietoja:
johtaja Matti Tähtinen, 030 395 5180, 0400 417 703