;
26.9.2006 00.00
Lehdistötiedotteet

Petäjäskoski - Kaukonen - Vajukoski 220 kV voimajohdon arviointiselostusluonnosta esitellään Kittilässä ja Rovaniemellä

Uusi voimajohto varmentaa sähkön siirtoa Lapissa. Valtakunnan päävoimansiirtoverkosta eli kantaverkosta vastaava Fingrid Oyj käynnisti keväällä ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) uuden 220 kilovoltin (kV) voimajohtoreitin selvittämiseksi Petäjäskosken sähköasemalta Kaukosen kautta Vajukosken vesivoimalaitoksen yhteydessä olevalle sähköasemalle.
Fingrid järjestää yleisölle mahdollisuuden tutustua vasta valmistuneeseen YVA-menettelyn mukaiseen arviointiselostusluonnokseen Kittilässä ja Rovaniemellä järjestettävissä tilaisuuksissa.Fingridillä on sähkömarkkinalin mukainen kantaverkon kehittämisvelvoite. Verkon kehittäminen perustuu yhtiön laatimiin pitkän aikavälin suunnitelmiin. Sähkönkulutusennusteet osoittavat sähkön käytön kasvavan edelleen Lapin alueeella.

Suunniteltu voimajohto sijoittuu Rovaniemen kaupungin sekä Kittilän ja Sodankylän kuntien alueille. Uuden voimajohdon pituus on noin 235 kilometriä.

Voimajohdolla on yksi päävaihtoehto, joka sijoittuu Petäjäskoskelta Kaukoseen nykyisten voimajohtojen rinnalle. Kaukosesta Rajalan koillispuolelle voimajohto sijoittuu uuteen maastokäytävään. Rajalasta Vajukoskelle voimajohto sijoittuu nykyisten voimajohtojen rinnalle.

Vaihtoehtoisia reittejä tarkastellaan Rovaniemen Petäjäskoskella, Kittilän Hormakummun alueella sekä Sodankylän Sokkapetäjänvaarassa.

Yleisötilaisuudet Kittilässä ja Rovaniemellä

YVA-menettely käynnistyi arviointiohjelman laatimisella, josta kuulutettiin ja josta pyydettiin tarvittavat lausunnot. Yhteysviranomaisena toimiva Lapin ympäristökeskus antoi ohjelmasta lausuntonsa 7.7.2006.

Nyt on valmistunut arviointiselostusluonnos, joka sisältää tehdyt ympäristöselvitykset ja vaikutusten arvioinnin. Arviointiselostusluonnosta esitellään yleisölle Fingridin järjestämissä esittelytilaisuuksissa. Yleisötilaisuuksien jälkeen arviointiselostus viimeistellään ja toimitetaan yhteysviranomaisena toimivalle Lapin ympäristökeskukselle. Ympäristökeskus asettaa arviointiselostuksen nähtäville alueen kuntiin ja ilmoittaa siitä paikallisissa lehdissä.

Yleisötilaisuuksissa esitellään voimajohdon arvioituja vaikutuksia ihmisten elinoloihin, ympäristöön, maisemaan ja maankäyttöön. Osallistujat voivat tutustua suunnitelmiin sekä esittää niistä näkemyksiään ja mielipiteitään. Paikalla ovat Fingridin edustajat ja ympäristövaikutusten arvioinnin laatimisesta vastaava konsultti. Yleisötilaisuudet järjestetään seuraavasti:

Kittilä  
Keskiviikko 27.9.2006 klo 19-21
Kaukosen koulu
Kylätie 46, 99110 Kaukonen Rovaniemi  
Torstai 28.9.2006 klo 18-20
Rovaniemen kaupungintalo, kokoushuone Kiiruna
Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi Hankkeen Internet-sivusto: www.fingrid.fi => Ympäristö ja voimajohdot => YVA-menettelyt Lisätietoja:  
ympäristöasiantuntija Lauri Erävuori 030 395 5178
johtoreittiasiantuntija Hannu Ylönen 030 395 5259