;
24.4.2006 00.00
Lehdistötiedotteet

Fingrid pyytää kauppa- ja teollisuusministeriöltä lausuntoa toiminnastaan United Power Oy:n merikaapelihankkeen yhteydessä

Suomen päävoimansiirtoverkosta eli kantaverkosta vastaava Fingrid Oyj on tänään 24.4.2006 jättänyt kauppa- ja teollisuusministeriölle lausuntopyynnön toiminnastaan merikaapelihankkeessa. Lausuntopyynnön taustalla ovat yhtiön toimintaan ja sen asemaan kohdistetut julkiset epäilyt, jotka Fingrid haluaa oikaista.

Julkisuudessa on esitetty epäilyjä Fingridin näkemysten luotettavuudesta ja joidenkin markkinaosapuolten suosimisesta United Power Oy:n suunnitteleman merikaapelihankkeen yhteydessä. Lausuntopyynnössään Fingrid pyytää ministeriötä tutkimaan, onko yhtiö toiminut asiassa lakisääteisten velvoitteidensa ja Energiamarkkinaviraston sille määräämän järjestelmävastuun mukaisesti ja ovatko yhtiön lausunnoissaan esittämät arviot järjestelmävaikutuksista laadittu näiden mukaisesti.

Fingridillä on lakisääteinen vastuu huolehtia Suomen voimajärjestelmän käyttövarmuudesta ja kehittää sähkömarkkinoiden toimintaedellytyksiä. Yhtiö on 15.2.2006 kauppa- ja teollisuusministeriölle antamassaan lausunnossa todennut, että United Power Oy:n suunnittelema 1000 megawatin (MW) merikaapelihanke Sosnovyi Borista Suomeen heikentäisi merkittävästi Suomen voimajärjestelmän käyttövarmuutta ja suomalaisten toimijoiden toimintamahdollisuuksia pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla. Fingrid katsoo näiden haittojen olevan niin vaikeasti poistettavia ja niin huomattavia, että esitetty hanke ei täytä Suomen voimajärjestelmään liittämisen perusedellytyksiä.

Lisätietoja:  
Toimitusjohtaja Timo Toivonen, 030 395 5250 tai 040 560 5250