;
15.9.2006 00.00
Lehdistötiedotteet

Fingrid käynnistää YVA-menettelyn uuden voimajohtoreitin selvittämiseksi - voimajohtoja uusitaan Hausjärven Hikiän ja Tuusulan Ruotsinkylän välillä

Valtakunnan päävoimansiirtoverkosta eli kantaverkosta vastaava Fingrid Oyj käynnistää ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) uuden 400 kilovoltin (kV) voimajohtoreitin selvittämiseksi Hikiän sähkösemalta käytöstä poistuvaan Hyvinkään sähköaseman läheisyyteen. Johdon pituus on reittivaihtoehdosta riippuen 15-17 kilometriä. Osittain samalla johtoreitillä oleva 1920-luvulla rakennettu 110 kV kaksoisvoimajohto Hikiästä Ruotsinkylään suunnitellaan myös uusittavaksi. Johdon pituus on 44 kilometriä. Kumpikin johtohanke suunnitellaan tehtäväksi nykyisille johtoalueille.Uusi 400 kV voimajohto tarvitaan, koska suunnitteilla on Hyvinkään sähköaseman poistuminen käytöstä ensi vuosikymmenellä ja sen korvaaminen Hikiän 400 kV sähköaseman  laajennuksella. Suunnitellun voimajohdon reittivaihtoehdot sijoittuvat Hausjärven kunnan ja Hyvinkään kaupungin alueille. Uuden voimajohdon pituus on reittivaihtoehdosta riippuen 15 tai 17 kilometriä. 

Voimajohdon päävaihtoehto sijoittuu nykyisen 220 kV rakenteisen Ylentolan kautta kulkevan voimajohdon paikalle. Ridasjärven soidensuojelu- ja Natura-alueen kohdalla tutkitaan useita alavaihtoehtoja.

Toisena päävaihtoehtona selvitetään uusittavaksi suunnitellun 110 kV kaksoisjohdon reitti. Tässä vaihtoehdossa johtoreitti sijoittuu "suoremmin" sähköasemien välille Hyvinkään asutusalueita sivuten. Kummallakin reitillä johto suunnitellaan sijoitettavaksi pääosin nykyisille johtoalueille. YVA-menettely käynnistyy arviointiohjelman laatimisella. Arviointiohjelma sisältää hankealueen nykytilan kuvauksen sekä tiedot siitä mitä vaikutuksia selvitetään ja miten selvitykset ja arviointi tehdään. Valmistuneesta arviointiohjelmasta tiedotetaan paikallisissa lehdissä. Voimajohto sijoittuu sekä Uudenmaan että Hämeen ympäristökeskusten alueille, ja toinen ympäristökeskus toimii yhteysviranomaisena. Ympäristökeskus vastaa asian virallisesta kuuluttamisesta ja tarvittavien lausuntojen pyytämisestä sekä antaa lausuntonsa arviointiohjelmasta. YVA-menettelyn arvioidaan päättyvän vuonna 2008 ja johdon rakentaminen on suunnitelmissa vuoden 2010 jälkeen.

"Rautarouva"- tyyppinen 2x110 kV johto uusitaan

Eri hankkeena suunnitellaan uusittavaksi Hikiän ja Ruotsinkylän sähköasemien välinen liki 80-vuotias 110 kV kaksoisjohto, "rautarouva". Uusittavan johdon kokonaispituus on 44 kilometriä. Rakennettava voimajohto sijoittuu nykyiselle johtoalueelle. Sähkönsiirron varmistamiseksi kunnostetaan ja otetaan käyttöön teräsrakenteinen Nurmijärven ja Ruotsinkylän sähköasemien välinen voimajohto. Voimajohdon uusimisen vaikutuksista on tehty tänä vuonna ympäristöselvitys. Rakentaminen on suunniteltu tehtäväksi tämän vuosikymmenen lopulla.

Hankkeiden Internet-sivustot ovat osoitteessa  www.fingrid.fi (Ympäristö ja voimajohdot => YVA-menettelyt). Sivuilla on nähtävillä myös karttamateriaalia. Lisätietoja:  
ympäristöasiantuntija Lauri Erävuori  030 395 5178, 040 546 6308
johtoreittiasiantuntija Hannu Ylönen  030 395 5259, 0400 219 930