;
1.7.2004 00.00
Lehdistötiedotteet

YVA-menettely 400 kV voimajohdolle Loviisa - Hausjärven Hikiä on päättynyt

Valtakunnan päävoimansiirtoverkosta l. kantaverkosta vastaava Fingrid Oyj esittää maakuntakaavoihin lisättäväksi 400 kilovoltin (kV) voimajohtoreitin Loviisasta Hausjärven Hikiälle (YVA-menettelyssä vaihtoehto A). Välitöntä tarvetta voimajohdon rakentamiselle ei ole, koska uuden ydinvoimayksikön sijoituspaikkakunnaksi on valittu Eurajoki.

Voimajohtoreitin valinta perustuu tehtyyn ympäristövaikutusten arviointiselostukseen (YVA-selostus), siitä yhteysviranomaisena toimineen Uudenmaan ympäristökeskuksen 24.5.2004 antamaan lausuntoon sekä YVA-menettelyn aikana saatuihin johdon sijoittamista koskeviin lausuntoihin ja mielipiteisiin.

Voimajohdolle ei ole välitöntä tarvetta, koska uuden ydinvoimayksikön sijoituspaikkakunta on Eurajoki. Kaavavaraus on kuitenkin tarpeellinen, jotta alueen sähkönsiirto voidaan turvata tulevaisuudessa.

Lisätietoja:
Fingrid Oyj, Jorma Sintonen, 030 395 5170