;
9.6.2004 00.00
Lehdistötiedotteet

Fingridin kaasuturpiinilaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma valmistunut

Fingrid Oyj:n Olkiluodon kaasuturpiinilaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma on valmistunut. Arviointiohjelma on nähtävillä Eurajoella ja Raumalla 15.6.-16.8.2004.

Suomen päävoimansiirtoverkosta vastaava Fingrid Oyj on käynnistänyt projektin uuden 100...150 megawatin (MW) kaasuturpiinivoimalaitoksen rakentamiseksi. Uusi sähköjärjestelmän teknisen toimivuuden varmistava kaasuturpiinivoimalaitos tarvitaan Fingridin vastuulla olevien reservivelvoitteiden hoitoon.

Laki ja asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-laki ja -asetus) edellyttävät polttoaineteholtaan vähintään 300 MW kattila- ja voimalaitokselle ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA). Nyt valmistunut arviointiohjelma l. työohjelma siitä, mitä kaasuturpiinilaitoksen vaikutuksia selvitetään ja miten selvitykset tehdään, on toimitettu yhteysviranomaisena toimivalle Lounais-Suomen ympäristökeskukselle. Yhteysviranomainen vastaa asian tiedottamisesta kuuluttamalla ja pyytää tarvittavat lausunnot.

Lisätietoja:
Martti Merviö, tekniikka, 030 395 5234 tai 0400 511 347
Sami Kuitunen, YVA-menettely, 030 395 5220 tai 040 519 5008 Olkiluodon kaasuturpiinilaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelman löydät kaasuturpiiniprojektin sivulta.