;
2.10.2003 00.00
Lehdistötiedotteet

Venäjältä tuotavan sähkön siirtopalveluehtoja tarkistetaan ensi vuoden alusta alkaen

Suomen päävoimansiirtoverkosta vastaavan Fingrid Oyj:n Venäjän siirtoyhteyksiltä vapautuu 1.1.2004 alkaen siirtokapasiteettia markkinatoimijoiden käyttöön yhteensä 600 megawattia (MW).

Siirtosopimusten kesto voi vaihdella yhdestä kolmeen vuoteen, pienin mahdollinen varausyksikkö on 50 MW. Varaajan siirtokapasiteetin kokonaismäärää rajoitetaan aiempaan käytäntöön verrattuna. Nyt varattavan kapasiteetin kokonaismäärä samaan konserniin kuuluville yhtiöille voi olla yhteensä enintään 300 MW. Siirtokapasiteetin varaukset on toimitettava Fingridille lokakuun loppuun mennessä.

Venäjältä tapahtuvan sähköntuonnin Fingridille aiheuttamat häviö- ja siirtojenhallinnan kustannukset ovat nousseet. Lisäkustannuksia aiheutuu myös Euroopan sisäisessä sähkökaupassa sovellettavista sähkön läpisiirtojen korvausmenettelyistä. Lisäkustannusten kattamiseksi kantaverkkopalvelun hinnoittelussa määriteltyä ja Venäjän tuonnille kohdistettavaa markkinarajamaksua korotetaan 1,2 euroa megawattitunnilta (MWh). Markkinarajamaksun uusi yksikköhinta 1.1.2004 alkaen on siten 2,0 euroa/MWh.

Lisätietoja:
Myyntijohtaja Matti Tähtinen, 030 395 5180, 0400 417 703