;
24.9.2003 00.00
Lehdistötiedotteet

Uusi kantaverkon sähköasema Itä-Suomeen

Mikkelin lähelle rakennettava sähköasema parantaa käyttövarmuutta. Fingrid Oyj rakentaa Mikkelin koillispuolelle Visulahteen uuden 400/110/20 kilovoltin (kV) sähköaseman. Aseman muuntajan kautta syötetään Mikkelin seudun 110 kV verkkoa ja parannetaan kantaverkon käyttövarmuutta. Rakentamista koskeva urakkasopimus on allekirjoitettu Empower Oy:n kanssa.Rakennustyöt noin kymmenen kilometriä Mikkelistä koilliseen sijaitsevalla muuntoaseman tontilla käynnistyvät lokakuussa. Asema-alueelle johtavan tien rakentaminen alkaa jo aiemmin. Asemalle rakennetaan 400/110 kV muunto, 400 kV ja 110 kV kytkinlaitokset sekä valvomorakennus. Asema-alueen ohittavat voimajohdot siirretään kulkemaan asemalle ja niihin tehdään hankkeen edellyttämät muutokset ja vahvistukset. Hanke kilpailutettiin EU:n ilmoitussääntöjen mukaan avoimella menettelyllä. Empower Oy tekee urakan avaimet käteen-periaatteella. Urakkaan kuuluvat suunnittelu- ja rakennustyöt, asennus, koestus ja käyttöönotto sekä päämuuntajaa lukuunottamatta kaikki muut laite- ja tarvikehankinnat. Urakan kokonaishinta on noin 4,5 miljoonaa euroa. Asemalle tulevan 400 MVA päämuuntajan Fingrid on tilannut ABB Oy:ltä jo aikaisemmin. Myös hankkeen edellyttämät voimajohtojärjestelyt tilataan erikseen. Asema valmistuu lokakuussa 2004. Lisätietoja:
Projektipäällikkö Martti Heinonen, 030 395 5124 tai 040 519 5080
Aluepäällikkö Jorma Heiskanen, 030 395 5600 tai 0400 884 411