;
27.10.2003 00.00
Lehdistötiedotteet

Kasvava sähkön siirtotarve edellyttää uutta voimajohtoa. Fingrid rakennuttaa 110 kilovoltin voimajohdon Huutokoskelta Varkauteen

Valtakunnan päävoimansiirtoverkosta l. kantaverkosta vastaava Fingrid Oyj rakennuttaa uuden 110 kilovoltin (kV) voimajohdon Huutokosken ja Varkauden välille. Uusi johto edellyttää lisäksi täydennysrakentamista sekä Huutokosken että Varkauden sähköasemilla.Uusi johto tarvitaan vastaamaan alueen kasvavaan sähkön siirtotarpeeseen. Noin 17 kilometrin pituinen johto sijoittuu Joroisten kunnan ja Varkauden kaupungin alueille jo olemassa olevien johtojen rinnalle. Valtioneuvosto on myöntänyt johdon tarvitsemaa maa-alueiden käyttöoikeutta varten hankkeelle lunastusluvan syyskuussa. Lunastusprosessin mukaiset alkukokoukset on pidetty sekä Joroisissa että Varkaudessa lokakuun puolivälissä. Joroisissa rakentaminen edellyttää lisäalueiden lunastusta, koska johtoalue levenee nykyisestä pääsääntöisesti 15 metriä. Varkauden kaupungin alueella johto rakennetaan jo aiemmin puretun vanhan johdon paikalle. Valtaosa johdon pylväistä on harustettuja portaalipylväitä. Voimajohdon urakoi Eltel Networks Oy, sähköasemaurakasta vastaa Voimatel Oy. Yhteisarvoltaan noin 2 miljoonaa euroa maksavat hankkeet tehdään avaimet käteen -periaatteella. Urakoihin sisältyvät kaikki kohteiden suunnittelu-, rakennus- ja asennustyöt sekä materiaalit. Voimajohtotyöt ovat käynnistyneet puuston poistolla ja pylväiden perustustöillä Huutokoskella. Työt sähköasemilla käynnistyvät vuoden lopulla. Molemmat urakat valmistuvat kesällä 2004.
Lisätietoja:
Voimajohdot, Keijo Välimaa, 030 395 5281 tai 040 519 5081
Sähköasemat, Tuomo Kouti, 030 395 5187 tai 040 519 5086
Aluepäällikkö Jorma Heiskanen, 030 395 5600 tai 0400 884 411