;
11.2.2003 00.00
Pörssitiedotteet

Fingrid-konsernin tilinpäätös 2002

Fingrid-konsernin tulos vuodelta 2002 oli hyvin tyydyttävä. Konsernin liikevaihto oli 273 miljoonaa euroa (242 milj. euroa vuonna 2001). Siirretyn sähkön määrä, 62 terawattituntia, kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 3,8 %.
Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 39 miljoonaa euroa (33 milj. euroa). Tilikauden voitoksi muodostui 28 miljoonaa euroa (23 milj. euroa).
 
Taseen loppusumma oli 1.379 miljoonaa euroa (1.338 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli 17,1 %. Sijoitetun pääoman tuotto oli 7,2 %. Konsernin bruttoinvestoinnit vuonna 2002 olivat 50 miljoonaa euroa.
 
Alkaneen vuoden liikevaihdon odotetaan kehittyvän vakaasti.
 
Tilinpäätös on tilintarkastettu.
 
 

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Timo Toivonen, 030 395 5250 tai 040 560 5250
Talous- ja rahoitusjohtaja Tom Pippingsköld, 030 395 5157 tai 040 519 5041