;
23.1.2003 00.00
Lehdistötiedotteet

Fingrid käynnisti YVA-menettelyn voimajohdolle Ulvila - Kangasala

Valtakunnan päävoimansiirtoverkosta vastaava Fingrid Oyj on käynnistänyt ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) 400 kilovoltin (kV) voimajohtoreitin selvittämiseksi välille Ulvila - Kangasala.

Tutkittava reitti on yhteensä 128 kilometrin pituinen ja se sijoittuu Kangasalan, Kiikoisten, Kokemäen, Kullaan, Lempäälän, Mouhijärven, Nokian, Pirkkalan, Ulvilan, Vammalan ja Äetsän kuntien alueille. Päävaihtoehtona on sijoittaa uusi johto nykyisten johtojen yhteyteen tai niiden rinnalle. YVA-konsulttina toimii Suunnittelukeskus Oy.

YVA-menettelyn aluksi laaditaan arviointiohjelma, l. työohjelma siitä, mitä vaikutuksia selvitetään ja miten selvitykset tehdään. Valmis arviointiohjelma toimitetaan yhteysviranomaisena toimivalle Pirkanmaan ympäristökeskukselle, joka vastaa asian tiedottamisesta kuuluttamalla ja pyytää tarvittavat lausunnot.

Fingrid järjestää tammi -helmikuun vaihteessa yleisötilaisuuksia, joissa esitellään arviointiohjelman sisältöä ja linjauksia. Näissä tilaisuuksissa asianosaiset voivat esittää vaihtoehtoja ja mielipiteitään ehdotetuista linjauksista. Tilaisuuksista tiedotetaan erikseen alueen lehdissä.

Lisätietoja:
Erkki Partanen, Fingrid Oyj 030 395 5156
Pekka Ruokonen, Pirkanmaan ympäristökeskus (03) 242 0241
Hannu Kemiläinen, Suunnittelukeskus Oy (08) 825 8223