;
7.1.2003 00.00
Lehdistötiedotteet

Antti Nurmesniemis 75-års jubileumsutställning i Sanomahuset

Formgivaren, professor Antti Nurmesniemis 75-års jubileumsutställning "Stora linjer" öppnas för publiken i Helsingfors, på Medietorget i Sanomahuset, fr.o.m. 10 januari. I utställningen visas sammanfattningsvis de kraftledningsstolpar som Studio Nurmesniemi formgivit under de senaste tio åren för överföring av högspänningsström.
Arbetet med formgivning av stora kraftledningskonstruktioner som korsar landskapet har varit globalt sett banbrytande. Ett tecken på uppskattningen av detta arbete är bl.a. det högt värdesatta Good Design -formgivningspriset år 1999 som årligen utdelas av Chigago Athenaeum-museet.
 
Formspråket i de kraftledningsstolpar som Studio Nurmesniemi designat är enkelt, linjeskönt, lågmält – stora linjer. Som en del av systemet för överföring av elkraft är stolparnas roll viktig – direkt livsviktig – och utgångspunkten för arbetet med formgivningen av dem har naturligtvis varit deras funktion. Estetiken i storskaliga objekt består ofta i att skala av det onödiga, så också när det gäller dessa stolpar. Former som anpassats till sin omgivning, i naturen eller den bebyggda miljön, representerar teknikens estetik när den är som bäst.
 
De första miljöstolparna kom till redan i början på 1990-talet. En serie av sex stolpar restes i Hirvensalo, Åbo, i havsstrandsmiljö. Dessa utgjorde en del av Pro Cultura -fondens miljöprojekt "Åbo, en europeisk skulpturstad". Ett par år senare fick en planskild trafikplats som byggts i Esbo ett unikt miljökonstverk som sitt landmärke: "Esbos blå tranor", bestående av tre 400 kilovolts (kV) stolpar. Sedermera har miljöanpassade stolpar byggts bl.a. i Vanda, Tavastehus, Jyväskylä, Borgå, Laukas, Uleåborg och Virkby i Lojo.
 
Nu skall även Helsingfors få sina miljöstolpar, då stolparna designade i "marin anda" för Helsingfors Energi av Studio Nurmesniemi ännu under detta år reses i havsområdet mellan Salmisaari och Mejlans. Stolparna av stålkonstruktion som målas i en blå ton skall resas med cirka 500 meters mellanrum och skall utgöra en del av den förnyade kraftledningen på 110 kV mellan elstationerna i Salmisaari och Mejlans. Den förnyade kraftledningen förbättrar säkerheten i eldistributionen i stadens centrum och de sydvästra delarna av Helsingfors och ökar dessutom överföringskapaciteten av elkraft.
 
Antti Nurmesniemis emaljerade kaffepanna är en klassiker, liksom hans bastupall, som han formgav för Hotel Palace år 1952, och de röd-orange metrovagnarna, som han planerade tillsammans med Börje Rajalin. Under de senaste tio åren har Nurmesniemi koncentrerat sig på att formge storskaliga objekt: kraftledningskonstruktioner. I dag kan de ses som budbärare för framtiden, i morgon är de antagligen infrastrukturens klassiker.
 
Utställningen Suuret linjat (Stora linjer) är öppen för publiken i Helsingfors, på Medietorget i Sanomahuset 10.-26.1.2003 på Medietorgets öppethållningstider. Skisser och bilder av miljöstolpar som professor Antti Nurmesniemi formgivit - stora linjer - är utställda.
 
Utställningen har anordnats av Fingrid Oyj. som ansvarar för det riksomfattande elförsörjningsnätet, och Helsingfors Energi. Utställningen har planerats av professor Antti Nurmesniemi och intredningsarkitekterna Jorma Valkama och Ari Jääskö, Konehuone.
 
Ytterligare information:
Leni Lustre-Pere, Fingrid Oyj 0400 438 604
Martti Hyvönen, Helsingfors Energi 050 364 8840
Jorma Valkama, Konehuone 050 528 6863