;
4.10.2002 00.00
Lehdistötiedotteet

Ydinvoima-ratkaisuun liittyvien verkkotäydennysten ympäristövaikutusten arviointiohjelmat käynnistyvät

Valtakunnan päävoimansiirtoverkosta vastaava Fingrid Oyj on käynnistämässä kolmen 400 kilovoltin (kV) johtoreitin ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA) laadinnan. Ydinvoimaratkaisun edellyttämän verkon vahvistamiseen liittyvänä selvitetään johtoreittiä väleille Loviisa - Hausjärven Hikiä (110 km) ja Olkiluoto - Huittinen (70 km).

Lisäksi selvitetään johtoreittiä välille Ulvila - Kangasala (120 km). Tälle yhteydelle on ydinvoimapäätöksestä riippumatonta tarvetta tulevaisuudessa, mutta sen ajoitukseen voi ydinvoimaratkaisulla olla vaikutusta. Samoin on tilanne verkkoyhteydellä Lappeenrannan läheisyydessä sijaitsevasta Yllikkälästä Varkauden Huutokoskelle (150 km). Tälle yhteydelle YVA on tehty jo aiemmin.

Uudet johdot pyritään sijoittamaan hyödyntäen ensisijaisesti jo olemassa olevia johtokäytäviä. Tämä on lähtökohtana myös valtioneuvoston päätöksessä valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista.

Lisätietoja:
Ympäristöjohtaja Erkki Partanen, 030 395 5156, 0400 417 036
Projektipäällikkö Teuvo Kortesoja, 030 395 5125, 040 503 2052