;
22.11.2002 00.00
Lehdistötiedotteet

Sähkönsiirtokapasiteetti Venäjältä Suomeen nousee 40 prosenttia

Uusi 400 kilovoltin (kV) voimajohto Viipurista Kotkan lähelle Kymiin on valmistunut ja otettu käyttöön. Uusi siirtoyhteys lisää Suomen ja Venäjän välistä sähkönsiirtokapasiteettia 400 MW, eli 40 prosenttia. Kaupalliseen käyttöön siirtokapasiteetti tulee ensi vuoden alusta alkaen.

Uuden siirtoyhteyden pituus on Suomen puolella noin 90 kilometriä ja Venäjällä 45 kilometriä. Suomessa rakennushankkeesta on vastannut valtakunnan päävoimansiirtoverkosta eli kantaverkosta vastaava Fingrid Oyj ja Venjän puoleisesta johto-osuudesta RAO EES Rossii. Voimajohdon lisäksi hankkeeseen kuului Kymin sähköaseman rakentaminen. Fingridin osuus hankkeen kustannuksista oli noin 17 miljoonaa euroa. Lisäkapasiteetti tulee kaupalliseen käyttöön 1.1.2003. Sähkömarkkinaosapuolet ovat voineet tehdä kapasiteettia koskevia siirtovarauksia lokakuun loppuun saakka. Varausten määrä ylitti merkittävästi varattavissa olevan kapasiteetin. Fingrid vahvistaa siirtovaraukset saatuaan venäläiseltä osapuolelta selvityksen vastaavista varauksista Venäjän puoleisella siirtoyhteydellä.

Lisätietoja:
Tekninen johtaja Kari Kuusela 030 395 5129, 040 502 7333
Myyntipäällikkö Nina Elomaa 030 395 5274 ,040 519 5074